Nominer kandidater til Klarspråksprisen

Klarspråksprisen

Nå kan du nominere kandidater til Klarspråksprisen 2017! Fristen for å nominere er 1. november.

Klarspråksprisen for staten har vært delt ut hvert år siden 2009, og går til statsorganer som gjør en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i sine tekster. Fra i fjor har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) også opprettet en egen pris som gjelder for kommuner og fylkeskommuner. I år kan det nomineres kandidater til følgende priser:

Klarspråksprisene for staten og kommunesektoren

For begge disse prisene må de som nomineres kunne vise til

  • klar og lett forståelig informasjon til publikum
  • et langsiktig og systematisk arbeid for godt språk

Prisvinnerne må ha gjennomført konkrete tiltak med gode resultater. Prisen skal både være en belønning for arbeidet som er gjort, og en oppmuntring til å fortsette innsatsen med å skrive klare og brukertilpassede tekster. Arbeidet må ikke nødvendigvis være gjennomført det siste året.

Temapris 2017: klar informasjon om helse- og omsorgstjenester

Hvert år retter vi søkelyset mot språket i en bestemt sjanger eller teksttype. I 2017 er temaet klart språk i informasjon om helse- og omsorgstjenester. Temaprisen for 2017 deles ut til en offentlig virksomhet (statsorgan, kommune, helseforetak osv.) som har arbeidet spesielt med å utforme klar og forståelig og mottakertilpasset informasjon om helse- og omsorgstjenester.

Eksempler på tekster som kan nomineres, er nettekster om behandling, annen informasjon om behandling, tekster om pasientrettigheter, tekst i digitale tjenester, veiledninger til pasienter og pårørende, svar på undersøkelser og prøver, pasientbrev, svar på klager, brosjyrer og faktaark.

I nominasjonen må det komme fram hvordan virksomheten har arbeidet med språket i teksten(e). Det må komme fram hvem som er tekstens målgruppe, og i hvilken sammenheng teksten skal leses. Legg ved selve teksten(e), gjerne med før- og ettereksempler.

Mer om årets tema og kriterier.

Årets trekkhund 2017

For 2017 vil vi også dele ut en påskjønnelse til en person som har gjort en spesiell innsats i klarspråksarbeidet i stat eller kommune. En slik «trekkhund» utmerker seg ved å motivere andre eller være pådriver for et systematisk klarspråksarbeid, og bidrar dermed til gode resultater. Personen som nomineres, kan for eksempel være en leder, en prosjektansvarlig eller en medarbeider.

Mer om utmerkelsen "Årets trekkhund".

Fristen for å nominere er 1. november

Alle kan nominere kandidater til alle prisene. Nominasjonen sendes til klarsprak@sprakradet.no innen1. november 2017. 

Prisene deles ut av Kommunal- og moderniseringsministeren på et arrangement våren 2018.

Mer informasjon om prisene og hvordan du nominerer.

 

Publisert: 04. okt 2017, Sist endret: 02. sep 2018

Deldette

Jury for Klarspråksprisen

For Klarspråksprisen 2017 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevnt følgende jury:

  • juryleder Cathrine Krøger, litteraturkritiker og sykepleiestudent
  • Jan Olav Fretland, førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane
  • Egil Johansen, fylkesrådmann i Vestfold
  • Kristin Høie Walstad, spesialrådgjevar i kommunikasjonsavdelingen i Stavanger kommune, som vant Klarspråksprisen for kommuner og fylkeskommuner
  • Baran Farsijani, jusstudent og rådgjevar i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
     

Tidligere prisvinnere (hovedprisene):

Kontakt