Sosiale medier

Sosiale medier er en stadig viktigere kommunikasjonskanal for forvaltningen. Med sosiale medier følger nye muligheter og utfordringer. Vi er igang med å utvikle en ny veiledning for sosiale medier i forvaltningen. Har du innspill eller relevante historier, del de gjerne med oss.

Selv om den forrige veilederen er noen år gammel og sosiale medier stadig utvikler seg, er det fortsatt mange råd som er allmengyldige.

I 2014 fulgte Difi opp dette arbeidet med å skrive et tillegg til veilederen som tar for seg hovedtrekkene ved endringene i bruk av sosiale medier i forvaltningen i perioden etter at veilederen ble laget.

Last ned

Sist endret: 
16. aug 2017

Deldette

Kontakt