Innhold i sosiale medier

Innholdet er selve bærebjelken i sosiale medier. Ulike sosiale medier er tilpasset ulike typer innhold, og stadig flere tillater flere typer innhold. Godt innhold er den viktigste ingrediensen i vellykket bruk av sosiale medier.

Publisert: 16. aug 2017, Sist endret: 25. jan 2019

Sosiale medier handler hovedsakelig om å formidle innhold som skaper verdi for mottakeren. Avsenderen må dermed presentere budskapet på en måte som mottakeren opplever som verdifull og skaper engasjement. Dette vil bidra til å spre innholdet til flere.

Historiefortelling

Innhold i sosiale medier fungerer best om det utformes som historier. Uansett om det er tekst, bilde, video eller lyd, så bør innholdet fortelle en historie. En historie i denne sammenhengen sier ikke nødvendigvis noe om mengden innhold. Et bilde eller et par setninger kan være en historie.

Du kan for eksempel presentere et forslag eller et vedtak i en historie om hvorfor forslaget fremmes, hva man ønsker å forbedre, eller hva man ønsker tilbakemelding på.

Bildebruk

Bilder som har personer som hovedtema

Dersom det er personer som er hovedtema bildet, skal du alltid ha samtykke fra alle som, direkte eller indirekte, kan identifiseres på bildene før de deles. Dette gjelder også gruppebilder, slik som klassebilder. Hvis de som er på bildet er under 15 år, må de foresatte gi lov til publiseringen i tillegg til at barnet bør bli spurt og hørt.

Bilder som har aktiviteter som tema

Dersom det er selve situasjonen eller aktiviteten som er hovedtema, og personene på bildet er mindre viktige, kan bildene offentliggjøres uten samtykke dersom de ikke er krenkende eller kan være skadelige for de som er på bildet. Eksempler på dette kan være bilder av 17.mai-tog eller konserter. Bildene må heller ikke føles krenkende ut ifra situasjonen de publiseres i.
Av og til kan det være vanskelig å skille mellom disse typene bilder, så en god regel er å alltid spørre om lov fra de som er avbildet for å være sikker på å ikke gjøre noe galt. Et ja som er gitt én gang gjelder imidlertid ikke evig. Dersom den som har sagt ja senere angrer seg, har du plikt til å hjelpe til med å fjerne bildet.

Dersom du henter informasjon fra andre steder på nett må du huske å oppgi kilde. Noen ganger må man også be om tillatelse, så i de tilfellene er det viktig å kjenne til reglene for opphavsrett.

Film

Film skaper ofte mer engasjement i sosiale medier enn bilder og lenker og egner seg ofte godt til historiefortelling. I henhold til krav om universell utforming skal alle videoer tekstes. Teksting kan også øke rekkevidden og interessen for filmen.

Personlig

Personlig innhold fungerer bedre enn upersonlig innhold i sosiale medier. Tilsvarende, så fungerer det bedre å snakke med publikum enn å snakke om publikum. For eksempel kan du snakke med de som berøres av et forslag eller et vedtak, heller enn å la en politiker eller byråkrat fortelle om forslaget.

Det er viktig å ikke forveksle personlig med privat. Selv om du deler innhold med et personlig preg, så bør du være varsom med å tre inn i den private sfæren.

En som bruker sosiale medier

Klart språk

Tekster fra det offentlige skal bruke et korrekt, klart og brukertilpasset språk. Dette gjelder også tekster i sosiale medier. En tekst er skrevet i klarspråk dersom mottakerne

  • Finner det de trenger
  • Forstår det de finner
  • Kan bruke det de finner, til å gjøre det de skal

Humor

Humor fungerer bra i sosiale medier. Riktig bruk av humor kan være nøkkelen til viral spredning av et budskap, og kan gjøre selv det mest trivielle budskap mer interessant.

Humor er imidlertid et virkemiddel som bør brukes med varsomhet. Brukt feil, kan humor virke mot sin hensikt.

Noen tips for bruk av humor:

  • Ikke bruk humor i forbindelse med saker som er forbundet med negative følelser
  • Ikke bruk humor hvis det kan krenke, såre, henge ut eller på annen måte ramme enkeltpersoner eller grupper
  • Ikke bruk humor som kan virke støtende

Ironi kan ofte misforstås av mottaker. Du bør derfor være forsiktig med bruk av ironi.

 

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut

Kontakt