Praktisk eksempel: Diskusjon på Twitter

Hva skjedde og hva kan vi lære?

Publisert: 15. mar 2019, Sist endret: 15. aug 2019

Situasjon 

Statsministeren diskuterer et politisk vedtak på Twitter. 

Hva er dilemmaet? 

Bør Statsministerens dialog på Twitter arkiveres, og i tilfelle hvordan? 

Forslag til løsning 

Statsministerens politiske diskusjoner bør arkiveres, også når diskusjonen er med «vanlige mennesker» i sosiale medier. Det er viktig at hele dialogen arkiveres, ikke bare Statsministerens utsagn, slik at utsagnene settes i en relevant sammenheng. 

Ved arkivering bør det vurderes å anonymisere personinformasjon som ikke er relevant for innholdet i dialogen. 

Aktuelt prinsipp 

Kommentarer og diskusjonstråder er en del av kommunikasjonen

Deldette