Universell utforming av sosiale medier

De norske lovkravene til universell utforming av IKT-løsninger omfatter alle typer nettsteder, inkludert sosiale medier. Virksomheter, statlige organer, departement og direktorater er omfattet av kravene til universell utforming. Reglene gjelder uansett hvor stor avdelingen eller organet er, og øverste leder sitter med ansvaret for at reglene for universell utforming blir opprettholdt.

Publisert: 11. aug 2017, Sist endret: 25. jan 2019

Kravene gjelder ikke for privatpersoners profilsider eller hjemmesider. Disse sidene er ikke rettet mot allmenheten, og regnes som private.

Ansvaret for å sikre at publisert innhold på sosiale medier er universelt utformet, ligger hos:

  • Personen som aktivt publiserer innholdet
  • Personen som bestiller publikasjonen
  • Ledere for avdelingen har ansvar for at sine medarbeidere følger kravene

Prinsipper

1. Universell utforming er en kontinuerlig prosess som må inkluderes i prosesser, og reflekteres over fra start til slutt.

Det er viktig å forstå at universell utforming ikke er noe man kan utføre som en del av en sjekkliste på slutten av et prosjekt (i dette tilfelle publisering). Det er viktig å ta høyde for krav og kvalitet innenfor dette området på lik linje som design, budskap og målgruppe.

2. Universell utforming handler om mer enn bare tilgjengelighet for brukere med nedsatte interaksjonsevner.

En video med tekst vil nå ut til flere på sosiale medier. Dette er ikke bare fordi brukere med synsvansker vil kunne få verdi av videoen, men også fordi man ikke alltid har anledning til å høre på en video når man er på telefon eller på pc. Universelt utformede publiseringer gir merverdi for flere enn brukere med nedsatte funksjonsevner, og kan hjelpe deg å kommunisere bedre med de fleste målgrupper.

Roller

Alle

Samtlige involverte i publiseringsprosesser har et ansvar for at bilder og video som publiseres, er universelt utformet i henhold til kravene. Avdeling, stilling og situasjon er underordnet. Publiserte innlegg på sosiale medier må følge lovkravene.

Aktuelle bestemmelser

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering. Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes. Paragraf 18 og 36 viser til kravene om universell utforming av ikt, sammen med forskriften om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51

Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger

Forskriftens formål er å sikre universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger, uten at det medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Med universell utforming menes at utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i informasjons- og kommunikasjonsteknologi er slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-21-732

Ressurser

Universell utforming. E-læringskurs for nettredaktører og skribenter

Erfaringer

 

 

1 Kommentar

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut

Kommentarer

Hva sier regelverket om Podcast? Hva må til for at en podcast skal oppfylle kravene i UU-forskriften?

Kontakt