Praktisk eksempel: Videopublisering

Hva skjedde, og hva kan vi lære?

Publisert: 13. feb 2018, Sist endret: 25. jan 2019

Situasjon

Vi vil produsere og publisere en video med informasjon om det siste tiltaket til vår avdeling. Videoen forespeiles å være 15 minutter lang og inneholde en talsperson for avdelingen som forklarer hva vi har gjort. Videoen skal spilles inn og publiseres i løpet av fem dager.

Løsning

Videoer med lyd skal tekstes. Teksten skal gjengi det som blir sagt.

  • I tillegg til å tekste det som blir sagt, kan tekstingen ha med informasjon om hvem som snakker, og korte beskrivelser av for eksempel lydeffekter og annet lydinnhold som ikke er tale.
  • Teksting kan enten være bygget inn i videoen slik at tekstingen alltid er synlig, eller tekstingen kan være mulig å slå av. Hvis det er mulig å slå av tekstingen, er det enklere å endre teksten i ettertid, og det er mulig å ha teksting på flere språk.
  • Tekstingen bør være i samme språk som nettsiden den ligger på.

På denne måten kan du presentere innholdet slik at det blir tilgjengelig for brukere som ikke har mulighet til å høre videoen. Da blir det lettere for alle brukere å finne ut om videoen er relevant for deres interesser. Denne løsningen tar også høyde for personer på jobb, i kollektivtrafikk eller andre situasjoner der lyd ikke er et alternativ. Tekstingen må tilby samme informasjon som blir sagt, og, om nødvendig, gjengi viktige lyder.

En 15 minutter lang video kan være tungvint å tekste, men mange videoplattformer har innebygde tekstverktøy som man kan bruke. Dersom det er utarbeidet et tydelig manus i forkant av videoen, kan det legges inn som teksting som del av redigeringsfasen eller med innebygde verktøy.

Alternative løsninger kan innebære å vurdere om informasjonen i videoen er tilgjengelig på andre måter, som i for eksempel tekst på nettsiden som sier det samme. Da kan man lenke til dette. Du kan for eksempel skrive: «Innholdet i videoen kan du lese mer om på våre nettsider.»

Planlegg publikasjoner av video godt, og hvordan du skal tekste videoinnholdet i god tid før videoen filmes og bearbeides.

Aktuelt prinsipp

Universell utforming er en kontinuerlig prosess som må inkluderes i publikasjoner og reflekteres over fra start til slutt.

Universell utforming handler om mer enn bare tilgjengelighet for brukere med nedsatte interaksjonsevner.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut