Kompetanseutvikling

Difi er pådriver for utvikling av ledere og medarbeidere i staten. Ansvaret for kompetanseutvikling ligger i den enkelte virksomheten, men Difi støtter virksomhetenes arbeid med utvikling av de menneskelige ressursene gjennom kunnskap og råd, virkemidler, generelle verktøy og metoder, og vi tilbyr kurs og andre opplæringstiltak for ledere og ansatte i staten.

Kompetansebehovet i offentlig sektor vil øke i årene framover. Vi står overfor krav til effektivisering, samtidig som forventningene til forvaltningen øker.

For å kunne levere på stadig nye krav, vil arbeidet med strategisk kompetanseutvikling være helt sentralt. Evnen til raskt å tilegne seg ny og relevant kunnskap, foredle og videreutvikle kunnskap og erfaring bygget opp over tiår, i tillegg til å kunne dele mer på tvers og over grensene i forvaltningen, vil være viktige suksessfaktorer i årene som kommer. I dette bildet vil digitale læringsressurser spille en nøkkelrolle.

e-læringskurs
Gå til læringsplattformen.difi.no
Kurs, seminarer og konferanser
Gå til Difis oversikt på difi.no

Verktøy for organisasjonsutvikling

Difi bistår ikke i organisasjonsutviklingsprosesser i virksomheter, men vi tilbyr egenevalueringsverktøyet CAF (Common assessment framework) som avdekker styrker og forbedringsområder i virksomheten. Vi tilbyr også AVANT, et gratis verktøy for å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse i virksomheten.

Publisert: 10. nov 2014, Sist endret: 15. okt 2017

Deldette

Difis læringssyn

  1. Helhetlig læring skjer gjennom blandede læringsformer
  2. Læring fører til mestring i jobben
  3. Kompetanse utvikles gjennom samhandling
  4. Difi skal bidra til at opplærinstiltakene samspiller med virksomhetsinterne læringsprosesser

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*