Gjennomførte prosjekter i perioden 2014-2016

Her finner du beskrivelse av prosjekter som fikk innvilget støtte fra kompetansemidlene i tariffperioden 2014-2016.

Publisert: 18. okt 2016, Sist endret: 23. aug 2019

Borg bispedømmeråd - seniorseminar

Borg bispedømmeråd søkte om midler innen kategoriene "Større mangfold blant arbeidstakerne og oppfølgning av avtalen om et inkluderende arbeidsliv" og "Arbeid for å forhindre utstøting og tilrettelegge for at arbeidstakere kan fortsette i aktivt arbeid". Prosjektet ble tildelt kr 100 000.

NTNU - Kompetanseheving for "utsatte" ansatte

NTNU v/Det humanistiske fakultet søkte om midler innenfor kategoriene "Større mangfold blant arbeidstakerne og oppfølging av avtalen om et inkluderende arbeidsliv" og "Arbeid for å hindre utstøting og tilrettelegge for at arbeidstakere kan fortsette i aktivt arbeid". Prosjektet ble tildelt kr 300 000.