Difis rolle som kompetansemiljø for digital læring

Vi ønsker å motivere statlige virksomheter til å tenke enda mer strategisk rundt arbeidet med kompetanseutvikling, og som en forlengelse av dette, bruke flere digitale læringsressurser.

Publisert: 09. jan 2015, Sist endret: 17. apr 2019

Det finnes en rekke gode fagmiljøer som jobber med strategisk kompetanseutvikling, men det er for lite deling på tvers. Difi tilbyr arenaer for deling av kunnskap, og hvor HR-miljøene kan hente ny inspirasjon og konkrete løsninger. Vi ønsker å dele erfaringer med og resultater av det gode kompetansearbeidet som gjøres i forvaltningen. Mange virksomheter har ikke tatt i bruk digitale læringsressurser, samtidig er de som har tatt det i bruk entusiastiske og ønsker å ta det i bruk i større grad.

Mer og bedre læring for alle

Difi skal legge til rette for at hele offentlig forvaltning kan ta del i den raske utviklingen på læringsfeltet. Med den fleksibiliteten digitale læringsressurser gir, og gjennom muligheten for å dele kunnskap effektivt mener vi at kompetanseløftet vil gi både mer og bedre læring. 

Digitalisering av feltet læring og kompetanseutvikling gir oss et stadig større mulighetsrom, og dette rommet skal vi fylle og utnytte maksimalt i årene som kommer. Fordelene er åpenbare:

  • Et e-læringskurs kan tas hvor som helst og når som helst, det gir fleksibilitet og god mulighet for koordinering med andre viktige oppgaver.
  • Et e-læringskurs krever ikke store delegasjoner av ansatte som reiser på kurs, men kan gjennomføres på stedet.
  • Når man får tilgang til sentralt utviklede kurs på tema som gir generell forvaltningskompetanse, vil dette kunne frigjøre ressurser til kompetanseutviklingstiltak på områder som er del av virksomhetens kjerneområder.
  • Digitale læringsressurser er mer enn bare e-læringskurs og byr på varierte, aktiverende og motiverende metoder for læring.

I sum kan digital opplæring bidra til smartere og mer strategisk kompetanseutvikling internt i virksomhetene.

Difis læringssyn og hvordan vi jobber med pedagogisk utviklingsarbeid kan du lese mer om i vår pedagogiske veileder La stå!

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*