Felles læringsplattform i staten

På læringsplattformen.difi.no kan hele staten finne og dele digital opplæring. Plattformen vil gjøre det lettere å få til et felles kompetanseløft gjennom å bruke digitale læringsressurser. Det er gratis å ta kurs og bruke læringsplattformen.

Publisert: 09. jan 2015, Sist endret: 17. apr 2019

Krever registrering og pålogging

Kurstilbudet er tilgjengelig for alle, men for at du skal kunne ta et e-læringskurs må du registrere deg, eller logge deg på om du har registrert deg tidligere. Når du er pålogget får du tilgang til en side med oversikt over hvilke kurs du har begynt på og hvilke du har gjennomført. Fra denne oversikten kan du også laste ned kursbevis fra kurs du har tatt.

Videreutvikling av læringsplattformen

Læringsplattformen ble lansert i juni 2016.

Nå jobber vi med å få på plass ytterligere funksjonalitet, slik at det blir mulig for statlige virksomheter å ta i bruk læringsplattformen som sin virksomhetsinterne læringsplattform.

Vi starter med å tilby statlige virksomheter det vi mener er helt grunnleggende funksjonalitet for en læringsplattform. Ved å etablere en løsning som starter smått og videreutvikle og utvide den med funksjonalitet over tid, legger vi til rette for at virksomheter som i dag er i startgropa når det gjelder digi­tal opplæring, kan bygge kompetanse og videreutvikle seg i retning av de mer etablerte virksomhetene.

Læringsplattformen er basert på LMS-et Moodle.

Hvordan vi har gått frem for å avdekke grunnleggende behov og hva som er ønsket fremtidig funksjonalitet kan du lese om i rapporten Virksomhetsarkitektur for en felles læringsplattform.

Bakgrunn

Difi fikk i statsbudsjettet for 2014 i oppdrag å utvikle felles digitale opplæringsprogrammer og etablere en felles plattform for distribusjon og deling av disse. Arbeidet er organisert som et fireåring program med navnet På nett med læring.

Du kan lese om forventede gevinster av arbeidet i Kartlegging og måling av gevinster fra det statlige programmet for e-læring.

 

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*