Ledelsesutvikling

Difi er pådriver for utvikling av ledere i staten. Ansvaret for kompetanseutvikling ligger i den enkelte virksomheten, men Difi støtter virksomhetenes arbeid med utvikling av de menneskelige ressursene gjennom kunnskap og råd, virkemidler, generelle verktøy og metoder.

Topplederutvikling

Fra 2015 tilbyr Difi to kompetansetiltak for toppledere i staten. Hensikten med tiltakene er å bidra til bedre ledelse i staten. Toppledergrupper som tar gode beslutninger og evner å gjennomføre disse, er avgjørende for de resultatene som virksomheten leverer. Toppledere er dermed viktige rollemodeller for ledere på lavere nivåer.

Begge tiltakene er leveranser i Regjeringens program for bedre styring og ledelse i staten

Nye ledere i staten

Difis tilbud til nye ledere består av flere aktiviteter bygget rundt e-læringskurset Sats.

Bilde fra Sats-e-læringsprogrammet
 
 

 Sats tar utgangspunkt i praktiske situasjoner i lederhverdagen. Deltakeren trener på og reflekterer over dilemmaer og utfordringer. I tillegg gir Sats en overordnet innføring i det statlige rammeverket og det som kreves av en leder i staten.

Det er flere måter å ta i bruk Sats på:

Difis "Ny som leder"- tilbud er bygget opp av aktivteter som gir de nye lederne både faglig påfyll, praktisk trening og mulighet til å bygge nettverk med andre nye ledere i staten.

Ledergruppe-verktøyet Helt sjef!

Logo Helt sjef
 
 

Helt sjef! er et digitalt verktøy for ledergrupper som bidrag til å tette gapet mellom ønsket og reell atferd. Verktøyet kan brukes i grupper på minst fire personer der dialog og bevisstgjøring rundt verdier og atferd i virksomheten står i fokus. Diskusjonen lederne har seg i mellom ender opp med et utkast til handlingsplan der lederne gjennom diskusjonen har prioritert tre områder for videre utvikling. 

Den vanskelige samtalen - en digital treningsarena for ledere

Logo Den vanskelige samtalen
 
 

"Den vanskelige samtalen" er en digital treningsarena for ledere i staten som byr på realistisk samtaletrening med ulike medarbeidere om gjenkjennelige utfordringer. Gjennom samtalesimulering utforsker deltakeren hvordan det man sier og gjør påvirker samtalen. Treningen har til formål å gjøre lederne tryggere på hvordan de kan ta tak når noe ikke fungerer, gjøre dem mer bevisst på hvorfor de ikke bør utsette slike samtaler og gjøre lederne klare over hva som er deres ansvar og handlingsrom som ledere i staten. 

 

Last ned

Sist endret: 
27. okt 2016

Deldette

Andre opplæringstilbud og verktøy

Ledelsesverktøy og faglitteratur

Her finner du nyttig fagstoff om flere ulike tema: kulturforskjeller og etnisk mangfold, retorikk og formidling, og øvelsesoppgaver til plattform for ledelse i staten.

Ta i bruk Sats i egen virksomhet

E-læringskurset Sats setter fokus på hvilke rammer, muligheter og utfordringer som kjennetegner ledelse i staten. Kurset er utviklet for nye ledere, men Sats er også et verktøy til lederutvikling for mer erfarne ledere, i grupper og virksomheter.

Snakk om utvikling - medarbeidersamtalen i staten

Hensikten med e-læringsprogrammet er å få bedre kvalitet på medarbeidersamtalene for å oppnå bedre kompetansestyring, bedre personalledelse og styrket medarbeiderutvikling i staten.

Ta styring over anskaffelsene – det lønner seg

Difi tilbyr ledere kompetanseheving innen strategisk styring og organisering av anskaffelser. Styring som vil bidra til en mer effektiv utvikling av organisasjonen, bedre måloppnåelse og mest mulig verdi for pengene.

Å starte i staten – et introduksjonsprogram for nyansatte

"Å starte i staten" er et e-læringsprogram som gir en rask innføring i grunnleggende forvaltningskompetanse. Programmet skal bidra til en bevisstgjøring om hva det innebærer å jobbe i staten og gi en felles forståelse av det statlige rammeverket og statsforvaltningens styring, organisering og hovedoppgaver.

Den gylne pennen – et e-læringskurs i klarspråk

Hvem skriver vi egentlig for i stat og kommune? Og hvordan kan vi skrive så mottakerne forstår? Med e-læringskurset "Den gylne pennen" får du en innføring i de viktigste klarspråksteknikkene. Gjennom oppgaver og eksempler trener du på hvordan du kan skrive så mottakerne forstår.

Kurs og arrangementer

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*