Torget for digitale fellesløsninger

På Torget får du oversikt over digitale løsninger virksomheter i stat og kommune har utviklet som du kan gjenbruke. Du finner både nasjonale felleskomponenter og andre fellesløsninger.

Identitetsmarkør for Torget for digitale fellestjenester. Torg med mennesker og ikoner i en digital verden
 
 

Aktuelt

Maskinporten

Maskinporten er ei løysing for tilgangsstyring for verksemder som utveksler data. Løysinga garanterer identiteten mellom verksemder, og sørger for maskin-til-maskin autentisering.

Hvordan løse meldingsutveksling?

Les et eksempel på hvordan ulike fellesløsninger sammen løser meldingsutveksling på tvers både mot virksomheter og innbyggere.

Spørsmål og svar om Torget

Hva er formålet med Torget?

Torget er en samlet og enhetlig framstilling av tilgjengelige fellesløsninger. Det viser sammenhenger og samspill mellom løsninger. Målet er å gjøre det enklere å finne eksisterende løsninger, gi et bedre beslutningsgrunnlag, og slik bidra til økt bruk av fellesløsninger.

Vi legger opp til at du skal bruke Torget sammen med blant annet Felles datakatalog, Altinn digitalisering og Difis samarbeidsportal.

Hvilke løsninger finner jeg på Torget?

I denne versjonen av Torget har vi prioritert de nasjonale felleskomponentene, andre fellesløsninger forvaltet av Difi og Brønnøysundregistrene, og utvalgte løsninger som KS står bak. Oversikt over alle løsningene finner du på siden Alle fellesløsninger.

Kan jeg legge inn egne løsninger?

Foreløpig er det ikke mulig å legge inn egne løsninger, men på sikt ønsker vi at Torget skal bli et sted hvor vi kan presentere flere fellesløsninger enn de som i dag regnes som nasjonale fellesløsninger. Kontakt oss gjerne med forslag til hvilke løsninger som bør være en del av oversikten.

Hvordan får jeg tilgang til løsningene?

Det er fortsatt de forskjellige forvalterne av fellesløsningene som må hjelpe deg dersom du ønsker å ta i bruk en løsning. På hver side som presenterer en løsning har vi lagt inn en lenke til forvalternes informasjonssider for hvordan komme i gang med å bruke løsningene.

Kontakt