Torget for digitale fellesløsninger

Torget er for deg som jobber med utvikling av offentlige digitale tjenester. Her har vi samlet informasjon om de nasjonale fellesløsningene, byggeklosser som allerede er utviklet og som du kan gjenbruke.

Aktuelt

Maskinporten

Maskinporten er ei løysing for tilgangsstyring for verksemder som utveksler data. Løysinga garanterer identiteten mellom verksemder, og sørger for maskin-til-maskin autentisering.

Hvordan løse meldingsutveksling?

Les et eksempel på hvordan ulike fellesløsninger sammen løser meldingsutveksling på tvers både mot virksomheter og innbyggere.

Spørsmål og svar om Torget

Hva er formålet med Torget?

Torget er en samlet og enhetlig framstilling av tilgjengelige fellesløsninger. Det viser sammenhenger og samspill mellom løsninger. Målet er å gjøre det enklere å finne eksisterende løsninger, gi et bedre beslutningsgrunnlag, og slik bidra til økt bruk av fellesløsninger.

Vi legger opp til at du skal bruke Torget sammen med blant annet Felles datakatalog, Altinn digitalisering og Difis samarbeidsportal.

Hvilke løsninger finner jeg på Torget?

I denne versjonen av Torget har vi prioritert de nasjonale felleskomponentene, andre fellesløsninger forvaltet av Difi og Brønnøysundregistrene, og utvalgte løsninger som KS står bak. Oversikt over alle løsningene finner du på siden Alle fellesløsninger.

En nasjonal fellesløsning er en byggekloss som offentlige virksomheter kan dra nytte av i sine digitale tjenester. Løsningene utvikles én gang og kan deretter brukes av mange. De mest sentrale fellesløsningene omtales som nasjonale felleskomponenter: Altinn, Digital postkasse til innbyggere, Enhetsregisteret, Folkeregisteret, ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret, og Matrikkelen.

Hvem er Torget for?

Torget er først og fremst for de som utvikler offentlige digitale tjenester. Mange av fellesløsningene kan også benyttes av private virksomheter. På hver side som presenterer en løsning har vi lagt inn informasjon om hvem som er løsningens målgruppe.

Kan jeg legge inn egne løsninger?

Foreløpig er det ikke mulig å legge inn egne løsninger, men på sikt ønsker vi at Torget skal bli et sted hvor vi kan presentere flere fellesløsninger enn de som i dag regnes som nasjonale fellesløsninger. Kontakt oss gjerne med forslag til hvilke løsninger som bør være en del av oversikten.

Hvordan får jeg tilgang til løsningene?

Det er fortsatt de forskjellige forvalterne av fellesløsningene som må hjelpe deg dersom du ønsker å ta i bruk en løsning. På hver side som presenterer en løsning har vi lagt inn en lenke til forvalternes informasjonssider for hvordan komme i gang med å bruke løsningene.

Kontakt