Be om samtykke til å hente data

Å innhente samtykker er gjerne et steg i dialogen med brukerne. Her finner du løsninger som hjelper deg å hente inn data du ikke har fra før om personer eller organisasjoner.

Identitetsmarkør for, med tekst torget for digitale fellestjenester. Torg med mennesker og ikoner i en digital verden
 
 

Samtykke

Altinn Samtykke hjelper deg med å innhente samtykke fra personer og organisasjoner. Du kan dermed få midlertidig innsyn i data det offentlige har innhentet tidligere.