Gi innsyn i offentlig informasjon

Her finner du løsninger som hjelper deg å gi innbyggere, private virksomheter og andre innsyn i offentlig informasjon.

eInnsyn

Med eInnsyn kan du publisere postjournalene dine. Innbyggere kan gratis og anonymt søke i journalene og be om innsyn i dokumenter som ikke er publisert. En postjournal er et register over all arkivført post og korrespondanse i en offentlig virksomhet.

Hente data fra register

Med løsningen kan du gi brukerne dine tilgang til egne data som du har lagret i saksbehandlingssystem eller saksarkiv.