Folkeregisteret

I Folkeregisteret henter du oppdatert nøkkelinformasjon om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge: navn, adresse, kjønn, sivilstand, med mer.

Publisert: 04. jun 2019, Sist endret: 24. nov 2019
Kort om løsningen
Målgruppe

Obligatorisk for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

Tilgjengelig for private virksomheter

InnholdNasjonalt grunndataregister for personer, inkludert fødsler, navn, foreldreansvar, flytting, sivilstand og statsborgerskap
Juridiske forutsetninger for brukUtlevering av taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret krever hjemmel. Se lovverk
Planlagte endringerFolkeregisteret er under modernisering. Nytt folkeregister vil være klart i løpet av 2019. Se utviklingsplan
BetalingGratis etablering. Gratis bruk
ForvalterSkatteetaten
Forvaltningen skal gjenbruke informasjon i stedet for å spørre brukerne på nytt om forhold de allerede har opplyst. Dette omtales gjerne som ‹kun én gang›, og er en av regjeringens hovedprioriteringer i IKT-politikken
 
 

Vi anbefaler å bruke Folkeregisteret sammen med:

Andre kombinasjoner kan være mulige. Kontakt oss gjerne dersom du har innspill.

Spørsmål og svar om Torget

Hva er formålet med Torget?

Torget er en samlet og enhetlig framstilling av tilgjengelige fellesløsninger. Det viser sammenhenger og samspill mellom løsninger. Målet er å gjøre det enklere å finne eksisterende løsninger, gi et bedre beslutningsgrunnlag, og slik bidra til økt bruk av fellesløsninger.

Vi legger opp til at du skal bruke Torget sammen med blant annet Felles datakatalog, Altinn digitalisering og Difis samarbeidsportal.

Hvilke løsninger finner jeg på Torget?

I denne versjonen av Torget har vi prioritert de nasjonale felleskomponentene, andre fellesløsninger forvaltet av Difi og Brønnøysundregistrene, og utvalgte løsninger som KS står bak. Oversikt over alle løsningene finner du på siden Alle fellesløsninger.

En nasjonal fellesløsning er en byggekloss som offentlige virksomheter kan dra nytte av i sine digitale tjenester. Løsningene utvikles én gang og kan deretter brukes av mange. De mest sentrale fellesløsningene omtales som nasjonale felleskomponenter: Altinn, Digital postkasse til innbyggere, Enhetsregisteret, Folkeregisteret, ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret, og Matrikkelen.

Hvem er Torget for?

Torget er først og fremst for de som utvikler offentlige digitale tjenester. Mange av fellesløsningene kan også benyttes av private virksomheter. På hver side som presenterer en løsning har vi lagt inn informasjon om hvem som er løsningens målgruppe.

Kan jeg legge inn egne løsninger?

Foreløpig er det ikke mulig å legge inn egne løsninger, men på sikt ønsker vi at Torget presenterer flere fellesløsninger enn de som i dag regnes som nasjonale. Kontakt oss gjerne med forslag til hvilke løsninger som bør være en del av oversikten.

Hvordan får jeg tilgang til løsningene?

Det er fortsatt de forskjellige forvalterne av fellesløsningene som må hjelpe deg dersom du ønsker å ta i bruk en løsning. Du finner lenke til hvordan du tar i bruk løsningene på sidene som presenterer hver enkelt løsning.

Alle fellesløsninger

Kontakt