Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR)

KRR gir deg mobilnummer og e-post til innbyggerne i Norge slik at du kan sende post og varslinger digitalt. Du ser hvem som har reservert seg mot digital kommunikasjon, hvilken digital postkasse de eventuelt har valgt, og hvilken språkpreferanse de har.

Publisert: 04. jun 2019, Sist endret: 26. jun 2019
Kort om løsningen
Målgruppe

Obligatorisk for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

InnholdNasjonalt grunndataregister for opplysninger om innbyggeres digitale kontaktinformasjon og reservasjonsstatus
Juridiske forutsetninger for brukSkal benyttes ved varsling og til å sjekke reservasjonsstatus. Se lovverk
Planlagte endringerIngen vesentlige endringer i 2019. Se utviklingsplan
BetalingGratis etablering. Gratis bruk
ForvalterDifi
Vi bruker registeret i sammenheng med andre nasjonale register og egne fagsystem, som gir stor verdi for oss, og vi anbefaler å bruke registeret
 
 

Vi anbefaler å bruke KRR sammen med:

Andre kombinasjoner kan være mulige. Kontakt oss gjerne dersom du har innspill. 

Spørsmål og svar om Torget

Hva er formålet med Torget?

Torget er en samlet og enhetlig framstilling av tilgjengelige fellesløsninger. Det viser sammenhenger og samspill mellom løsninger. Målet er å gjøre det enklere å finne eksisterende løsninger, gi et bedre beslutningsgrunnlag, og slik bidra til økt bruk av fellesløsninger.

Vi legger opp til at du skal bruke Torget sammen med blant annet Felles datakatalog, Altinn digitalisering og Difis samarbeidsportal.

Hvilke løsninger finner jeg på Torget?

I denne versjonen av Torget har vi prioritert de nasjonale felleskomponentene, andre fellesløsninger forvaltet av Difi og Brønnøysundregistrene, og utvalgte løsninger som KS står bak. Oversikt over alle løsningene finner du på siden Alle fellesløsninger.

Kan jeg legge inn egne løsninger?

Foreløpig er det ikke mulig å legge inn egne løsninger, men på sikt ønsker vi at Torget presenterer flere fellesløsninger enn de som i dag regnes som nasjonale. Kontakt oss gjerne med forslag til hvilke løsninger som bør være en del av oversikten.

Hvordan får jeg tilgang til løsningene?

Det er fortsatt de forskjellige forvalterne av fellesløsningene som må hjelpe deg dersom du ønsker å ta i bruk en løsning. Du finner lenke til hvordan du tar i bruk løsningene på sidene som presenterer hver enkelt løsning.

Alle fellesløsninger

Kontakt