Matrikkelen

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, og under dette bygninger, boliger og adresser. Informasjon du behøver i planlegging, utbygging, bruk av og vern av fast eiendom samt i kjøp og salg av bolig.

Publisert: 03. jun 2019, Sist endret: 12. jun 2019
Kort om løsningen
Målgruppe

Obligatorisk for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

Tilgjengelig for private virksomheter

InnholdNasjonalt grunndataregister for opplysninger om eiendom, bygninger, boliger, adresser og grenser.
Juridiske forutsetninger for brukMatrikkelen er hjemlet og regulert i matrikkelloven. Du skal bruke registeret når du behandler saker om fast eiendom, herunder bygninger, boliger, adresser og grenser. Se lovverk
Planlagte endringerImplementerer lovendringer. Implementerer Regjeringens strategi for bygningsdelen. Gjennomfører kvalitetshevingsprosjekt
BetalingGratis etablering. Gratis bruk. Samfinansiering. Se betalingsinformasjon
ForvalterKartverket
Det finnes bare en grunnbok, og den befinner seg hos Kartverket. Det finnes bare en matrikkel, og den befinner seg hos Kartverket.
 
 

Vi anbefaler å bruke Matrikkelen sammen med:

  • Felles datakatalog for å få oversikt over andre relevante datasett, begreper, API-er og informasjonsmodeller

Andre kombinasjoner kan være mulige. Kontakt oss gjerne dersom du har innspill.

Spørsmål og svar om Torget

Hva er formålet med Torget?

Torget er en samlet og enhetlig framstilling av tilgjengelige fellesløsninger. Det viser sammenhenger og samspill mellom løsninger. Målet er å gjøre det enklere å finne eksisterende løsninger, gi et bedre beslutningsgrunnlag, og slik bidra til økt bruk av fellesløsninger.

Vi legger opp til at du skal bruke Torget sammen med blant annet Felles datakatalog, Altinn digitalisering og Difis samarbeidsportal.

Hvilke løsninger finner jeg på Torget?

I denne versjonen av Torget har vi prioritert de nasjonale felleskomponentene, andre fellesløsninger forvaltet av Difi og Brønnøysundregistrene, og utvalgte løsninger som KS står bak. Oversikt over alle løsningene finner du på siden Alle fellesløsninger.

Kan jeg legge inn egne løsninger?

Foreløpig er det ikke mulig å legge inn egne løsninger, men på sikt ønsker vi at Torget presenterer flere fellesløsninger enn de som i dag regnes som nasjonale. Kontakt oss gjerne med forslag til hvilke løsninger som bør være en del av oversikten.

Hvordan får jeg tilgang til løsningene?

Det er fortsatt de forskjellige forvalterne av fellesløsningene som må hjelpe deg dersom du ønsker å ta i bruk en løsning. Du finner lenke til hvordan du tar i bruk løsningene på sidene som presenterer hver enkelt løsning.

Alle fellesløsninger

Kontakt