Hente informasjon fra brukerne

Behøver du mer informasjon fra brukerne dine for å behandle en sak eller annet, kan du gjenbruke disse løsningene.

Identitetsmarkør for, med tekst torget for digitale fellestjenester. Torg med mennesker og ikoner i en digital verden
 
 

Digital dialog

Gjennom bruk av skjema legger løsningen til rette for brukerdialog med innbyggere og næringsliv på en sikker måte.