Identifisere og verifisere brukere

Du finner løsninger som hjelper brukerne å identifisere seg når de skal ha tilgang til systemene dine. Du kan også hente informasjon om personer og virksomheter fra ulike register.

Enhetsregisteret

I Enhetsregisteret finner du samtlige norske foretak, så vel statlige som private. Alle er identifisert med et nisifret organisasjonsnummer. Registeret samordner opplysninger fra MVA-registeret, Konkursregisteret med flere.

Folkeregisteret

I Folkeregisteret henter du oppdatert nøkkelinformasjon om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge: navn, adresse, kjønn, sivilstand, med mer.

ID-porten

ID-porten gjør det mulig for brukerne dine å logge seg inn på offentlige tjenester. Med kjente elektroniske ID-er som MinID, BankID, Buypass og Commfides kan innbyggerne bruke påloggingsløsninger de kjenner fra før til å autentisere seg.

Maskinporten

Maskinporten er ei løysing for tilgangsstyring for verksemder som utveksler data. Løysinga garanterer identiteten mellom verksemder, og sørger for maskin-til-maskin autentisering.