Identifisere og verifisere brukere

Du finner løsninger som hjelper brukerne å identifisere seg når de skal ha tilgang til systemene dine. Du kan også hente informasjon om personer og virksomheter fra ulike register.

Identitetsmarkør for, med tekst torget for digitale fellestjenester. Torg med mennesker og ikoner i en digital verden
 
 

Enhetsregisteret

I Enhetsregisteret finner du samtlige norske foretak, så vel statlige som private. Alle er identifisert med et nisifret organisasjonsnummer. Registeret samordner opplysninger fra MVA-registeret, Konkursregisteret med flere.

Folkeregisteret

I Folkeregisteret henter du oppdatert nøkkelinformasjon om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge: navn, adresse, kjønn, sivilstand, med mer.

ID-porten

ID-porten gjør det mulig for brukerne dine å logge seg inn på offentlige tjenester. Med kjente elektroniske ID-er som MinID, BankID, Buypass og Commfides kan innbyggerne bruke påloggingsløsninger de kjenner fra før til å autentisere seg.

Maskinporten

Maskinporten er ei løysing for tilgangsstyring for verksemder som utveksler data. Løysinga garanterer identiteten mellom verksemder, og sørger for maskin-til-maskin autentisering.