ID-porten

ID-porten gjør det mulig for brukerne dine å logge seg inn på offentlige tjenester. Med kjente elektroniske ID-er som MinID, BankID, Buypass og Commfides kan innbyggerne bruke påloggingsløsninger de kjenner fra før til å autentisere seg.

Publisert: 29. mai 2019, Sist endret: 22. nov 2019
Kort om løsningen
Målgruppe

Obligatorisk for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

Sluttbrukere

Innbyggere

Ansatte i private virksomheter

Juridiske forutsetninger for brukIngen vesentlige forutsetninger
Planlagte endringerNasjonalt ID-kort som ny innloggingsmetode i ID-porten. Se utviklingsplan
BetalingGratis etablering. Betaler for bruk. Se betalingsinformasjon
ForvalterDifi
Skatteetaten hadde en egen pinkode løsning for selvangivelsen. Vi ønsket en felles løsning som var sikker og kjent for brukerne. Med ID-porten unngår vi å drifte egen løsning og kan ha fokus på våre kjernetjenester
 
 

Vi anbefaler å bruke ID-porten sammen med:

Andre kombinasjoner kan være mulige. Kontakt oss gjerne dersom du har innspill.

Spørsmål og svar om Torget

Hva er formålet med Torget?

Torget er en samlet og enhetlig framstilling av tilgjengelige fellesløsninger. Det viser sammenhenger og samspill mellom løsninger. Målet er å gjøre det enklere å finne eksisterende løsninger, gi et bedre beslutningsgrunnlag, og slik bidra til økt bruk av fellesløsninger.

Vi legger opp til at du skal bruke Torget sammen med blant annet Felles datakatalog, Altinn digitalisering og Difis samarbeidsportal.

Hvilke løsninger finner jeg på Torget?

I denne versjonen av Torget har vi prioritert de nasjonale felleskomponentene, andre fellesløsninger forvaltet av Difi og Brønnøysundregistrene, og utvalgte løsninger som KS står bak. Oversikt over alle løsningene finner du på siden Alle fellesløsninger.

En nasjonal fellesløsning er en byggekloss som offentlige virksomheter kan dra nytte av i sine digitale tjenester. Løsningene utvikles én gang og kan deretter brukes av mange. De mest sentrale fellesløsningene omtales som nasjonale felleskomponenter: Altinn, Digital postkasse til innbyggere, Enhetsregisteret, Folkeregisteret, ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret, og Matrikkelen.

Hvem er Torget for?

Torget er først og fremst for de som utvikler offentlige digitale tjenester. Mange av fellesløsningene kan også benyttes av private virksomheter. På hver side som presenterer en løsning har vi lagt inn informasjon om hvem som er løsningens målgruppe.

Kan jeg legge inn egne løsninger?

Foreløpig er det ikke mulig å legge inn egne løsninger, men på sikt ønsker vi at Torget presenterer flere fellesløsninger enn de som i dag regnes som nasjonale. Kontakt oss gjerne med forslag til hvilke løsninger som bør være en del av oversikten.

Hvordan får jeg tilgang til løsningene?

Det er fortsatt de forskjellige forvalterne av fellesløsningene som må hjelpe deg dersom du ønsker å ta i bruk en løsning. Du finner lenke til hvordan du tar i bruk løsningene på sidene som presenterer hver enkelt løsning.

Kontakt