Se gode eksempler på bruk

Her har vi samlet eksempler på bruk av fellesløsninger. Vi legger spesielt vekt på å få fram eksempler som viser kombinasjoner av og sammenhenger mellom forskjellige fellesløsninger.

Identitetsmarkør for, med tekst torget for digitale fellestjenester. Torg med mennesker og ikoner i en digital verden
 
 

Vi jobber med å samle inn eksempler, og vil utvide listen fortløpende. Kontakt oss gjerne dersom du har forslag.

Hvordan løse meldingsutveksling?

Les et eksempel på hvordan ulike fellesløsninger sammen løser meldingsutveksling på tvers både mot virksomheter og innbyggere.

Kontakt