Hvordan løse meldingsutveksling?

Les et eksempel på hvordan ulike fellesløsninger sammen løser meldingsutveksling på tvers både mot virksomheter og innbyggere.

Publisert: 05. jun 2019, Sist endret: 04. jan 2020
Identitetsmarkør med tekst torget for digitale fellestjenester. Torg med mennesker og ikoner i en digital verden
 
 

Det finnes flere måter å løse meldingsutveksling på ved hjelp av fellesløsninger. Her beskriver vi konseptet eFormidling, som består av flere fellesløsninger, og gjør det mulig for din virksomhet å kommunisere med virksomheter (og innbyggere på sikt) på en enkel og sikker måte, uten å måtte ta hensyn til hvem mottakeren er. 

Integrasjonspunktet i eFormidling kan benyttes til å utveksle meldinger direkte til mottakeren. Integrasjonspunktet sender meldinger til rett meldingsformidler ut i fra hvem som er mottakeren. Noen av meldingsformidlerne tilbyr også tovegskommunikasjon, som betyr at mottakeren også kan besvare meldingen.

 
 

Begreper i illustrasjonen

Integrasjonspunktet = Gjør adresseoppslag, ut i fra organisasjonsnummer (og etterhvert fødselsnummer med Digital post til inbbygere).

DPO = Meldingsformidler via Difi/Altinn - meldinger mellom offentlige virksomheter som bruker Integrasjonspunktet. Tilbyr tovegskommunikasjon, som betyr at mottakeren kan besvare meldingen.

DPV = Digital post til virksomheter - meldinger til andre virksomheter som går i virksomhetens postboks i Altinn.

DPF = SvarUt/SvarInn - meldinger til andre virksomheter som bruker FIKS meldingsformidler, kommuner og fylkeskommuner. Tilbyr tovegskomunikasjon, som betyr at mottakeren også kan besvare meldingen.

DPI = Digital postkasse til innbyggere - meldinger sendt til innbyggers digitale postkasse (DigiPost eller e-Boks) på sikt. 

De ulike meldingsformidlerne blir benyttet ut i fra hvem som er mottakeren:

Hvordan har andre tatt i bruk løsningen?

Fylkesmennene hadde utfordringer med å kommunisere med alle typer mottakere, kommuner, stat, innbyggere, private virksomheter og organisasjoner. De synest det var utfordrende å sende digitalt til alle fordi mottakerene hadde hver sin digitale kanal for å motta meldinger. Sensitiv informasjon ble sendt på papir, fordi en vurderte de digitale kanalene som usikre og kompliserte. Dette krevde mye manuelt arbeid og førte til lang saksgang både for Fylkesmennene og mottakerne. 

Ved å ta i bruk Integrasjonspunktet og de ulike meldingsformidlerne kan Fylkesmannen nå sende og motta sensitiv informasjon sikkert digitalt. Integrasjonspunktet finner rett mottaker og meldingene blir sikret helt frem til mottakeren. Målet til Fylkesmannen på sikt er å ta i bruk løsningen slik at mottakeren bare trenger å dele informasjonen "en gang" og at de bare skal sende/motta data om informasjonen og ikke selve informasjonen. Videre skal de ved bruk av eFormidling få tilgang til "andres" informasjon slik at de slipper å innhente all informasjon selv som vil føre til enda raskere saksbehandling hos Fylkesmannen. 

Spørsmål og svar om Torget

Hva er formålet med Torget?

Torget er en samlet og enhetlig framstilling av tilgjengelige fellesløsninger. Det viser sammenhenger og samspill mellom løsninger. Målet er å gjøre det enklere å finne eksisterende løsninger, gi et bedre beslutningsgrunnlag, og slik bidra til økt bruk av fellesløsninger.

Vi legger opp til at du skal bruke Torget sammen med blant annet Felles datakatalog, Altinn digitalisering og Difis samarbeidsportal.

Hvilke løsninger finner jeg på Torget?

I denne versjonen av Torget har vi prioritert de nasjonale felleskomponentene, andre fellesløsninger forvaltet av Difi og Brønnøysundregistrene, og utvalgte løsninger som KS står bak. Oversikt over alle løsningene finner du på siden Alle fellesløsninger.

Kan jeg legge inn egne løsninger?

Foreløpig er det ikke mulig å legge inn egne løsninger, men på sikt ønsker vi at Torget presenterer flere fellesløsninger enn de som i dag regnes som nasjonale. Kontakt oss gjerne med forslag til hvilke løsninger som bør være en del av oversikten.

Hvordan får jeg tilgang til løsningene?

Det er fortsatt de forskjellige forvalterne av fellesløsningene som må hjelpe deg dersom du ønsker å ta i bruk en løsning. Du finner lenke til hvordan du tar i bruk løsningene på sidene som presenterer hver enkelt løsning.

Kontakt