Sende post og meldinger

Vil du sende digital post, varsle innbyggere eller virksomheter, sende eller motta store datamengder eller formidle dokumenter, finner du løsninger for det her.

Digital post til virksomheter

Skal du sende sikker digital post til næringsdrivende og andre virksomheter med organisasjonsnummer, bruker du denne løsningen.

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse hjelper deg med å sende digital post sikkert til innbyggerne, uavhengig av hvilken postkasse innbyggerne har valgt (e-Boks eller Digipost).

eFormidling

Med denne løsningen får din virksomhet en sikker, samordnet og effektiv meldingsutveksling mot virksomheter og innbyggere.

Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR)

KRR gir deg mobilnummer og e-post til innbyggerne i Norge slik at du kan sende post og varslinger digitalt. Du ser hvem som har reservert seg mot digital kommunikasjon, hvilken digital postkasse de eventuelt har valgt, og hvilken språkpreferanse de har.

Sending av dokument

Denne løsningen kan du bruke til å sende og motta dokumenter og store datamengder. Du bruker en sikker infrastruktur til formidling og kan spore forsendelsene.

SvarUt/SvarInn

Med løsningen kan du formidle dokumenter fra kommunale saksarkiv og fagsystemer til innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ på en sikker måte. SvarUt benyttes for utgående post, mens SvarInn benyttes for innkommende post.

Varsling

Vil du varsle innbyggere, virksomheter og organisasjoner på SMS eller e-post, kan du bruke løsningen Varsling. Brukeren logger seg deretter inn for å lese informasjonen du har sendt.