Styre tilganger til digitale tjenester

Når du vil styre hvem som skal ha tilgang til å se eller endre innhold, er dette løsninger du kan bruke for å tilrettelegge for det.

Identitetsmarkør for, med tekst torget for digitale fellestjenester. Torg med mennesker og ikoner i en digital verden
 
 

Styring av tilgang

Med denne løsningen styrer du hvem som kan bruke en digital tjeneste. Du kan bruke den til å styre tilganger for privatpersoner og til å gi tilganger basert på rettigheter en person har på vegne av en virksomhet.