Styring og organisering

For at forvaltningen skal kunne utføre sine oppgaver på best mulig måte er det viktig at oppgavene og virksomhetene er organisert og styrt på en effektiv måte.

Publisert: 11. mar 2016, Sist endret: 02. jan 2020

Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i staten. Det er Direktoratet for økonomistyring (DFØ) som legger til rette for at statlige virksomheter kan ivareta sitt ansvar for god styring på best mulig måte. Utgangspunktet for dette arbeidet er regelverket for økonomistyring i staten.

Se DFØs nettsider for mer informasjon.

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet gir føringer for hvordan virksomhetene skal digitalisere for å tilby bedre tjenester og effektivisere driften. Det inneholder viktige pålegg og anbefalinger fra ulike regelverk og beslutninger sentralt, for å lette oversikten for virksomhetene. I tillegg redegjør rundskrivet for prosessen med IKT-relaterte investeringer.

Digitaliseringsrundskrivet (regjeringen.no)

 

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*