Styring og organisering

For at forvaltningen skal kunne utføre sine oppgaver på best mulig måte er det viktig at oppgavene og virksomhetene er organisert og styrt på en effektiv måte.

Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i staten. Det er Direktoratet for økonomistyring (DFØ) som legger til rette for at statlige virksomheter kan ivareta sitt ansvar for god styring på best mulig måte. Utgangspunktet for dette arbeidet er regelverket for økonomistyring i staten.

Se DFØs nettsider for mer informasjon.

Utvikle organisasjonen

Difi tilbyr egenevalueringsverktøyet CAF (Common assessment framework) som avdekker styrker og forbedringsområder i virksomheten.

Vi tilbyr også AVANT, et gratis verktøy for å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse i virksomheten.

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet gir føringer for hvordan virksomhetene skal digitalisere for å tilby bedre tjenester og effektivisere driften. Det inneholder viktige pålegg og anbefalinger fra ulike regelverk og beslutninger sentralt, for å lette oversikten for virksomhetene. I tillegg redegjør rundskrivet for prosessen med IKT-relaterte investeringer.

Digitaliseringsrundskrivet (regjeringen.no)

 

Publisert: 11. mar 2016, Sist endret: 08. nov 2017

Deldette

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*