Organisering av statsforvaltningen

Organisering er et av flere statlige styringsvirkemidler og et viktig tema i forvaltningsutviklingen. Difi gjennomfører analyser og evalueringer om hvordan staten kan organisere sin virksomhet på en slik måte at det gir god måloppnåelse, effektiv ressursbruk og god rolleforståelse.

Last ned

Difi gjennomfører analyser på eget initiativ eller på oppdrag fra departementene. Vi er opptatt av at de prosjektene vi gjennomfører skal belyse problemstillinger som er relevante for store deler av statsforvaltningen og ha overføringsverdi.

På fagområdet organisering har vi bl.a. kompetanse på:

  • Statsforvaltningens organisering og arbeidsmåter og bruken av selvstendige organisasjonsformer i staten
  • Omstillinger gjennom organisatoriske endringer, herunder sammenslåinger og oppsplittinger av eksisterende statlige virksomheter.
  • Oppgavefordeling mellom departement og underliggende virksomheter (herunder grad av faglig og administrativ uavhengighet)
  • Organisering av oppgaver mellom sentral og regional stat (oppgave- og ansvarsfordeling mellom et direktorat og et regionalt apparat, og mellom departement/direktorat og fylkesmennene).
  • Organisering av oppgaver innenfor en statlig virksomhet, blant annet om hva slags organisasjonsstruktur som er mest formålstjenlig

Se også Difi-rapporter om organisering

 

Sist endret: 
25. mai 2016

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*