Organisering av statsforvaltningen

Organisering er et av flere statlige styringsvirkemidler og et viktig tema i forvaltningsutviklingen. Difi gjennomfører analyser og evalueringer om hvordan staten kan organisere sin virksomhet på en slik måte at det gir god måloppnåelse, effektiv ressursbruk og god rolleforståelse.

Publisert: 10. nov 2014, Sist endret: 18. aug 2017

Difi gjennomfører analyser på eget initiativ eller på oppdrag fra departementene. Vi er opptatt av at de prosjektene vi gjennomfører skal belyse problemstillinger som er relevante for store deler av statsforvaltningen og ha overføringsverdi.

På fagområdet organisering har vi bl.a. kompetanse på:

  • Statsforvaltningens organisering og arbeidsmåter og bruken av selvstendige organisasjonsformer i staten
  • Omstillinger gjennom organisatoriske endringer, herunder sammenslåinger og oppsplittinger av eksisterende statlige virksomheter.
  • Oppgavefordeling mellom departement og underliggende virksomheter (herunder grad av faglig og administrativ uavhengighet)
  • Organisering av oppgaver mellom sentral og regional stat (oppgave- og ansvarsfordeling mellom et direktorat og et regionalt apparat, og mellom departement/direktorat og fylkesmennene).
  • Organisering av oppgaver innenfor en statlig virksomhet, blant annet om hva slags organisasjonsstruktur som er mest formålstjenlig

Se også Difi-rapporter om organisering

 

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*