Prosjekt-, program- og porteføljestyring

På disse sidene finner du informasjon og støtte til hvordan din virksomhet kan organisere og ivareta sin prosjektaktivitet på en god måte.

Satsningen på økt digitalisering i offentlig sektor innebærer stadig flere digitaliseringsprosjekter og større behov for prioritering og styring av disse.

Difis metodikk for prosjekt-, program- og porteføljestyring er basert på Axelos prosjektrammeverk:

 
 

Prosjektstyring

Et prosjekt er en midlertidig organisasjon etablert med den hensikt å levere ett eller flere produkter. Bruk av prosjekt som arbeidsform gir ofte en positiv effekt for linjeorganisasjonen i form av

  • større vekt på oppgaven
  • bedre styring av oppgaven
  • en god arena for tverrfaglig samarbeid

Merk: Ikke alle oppgaver egner seg som prosjekter. Mindre og avgrensede oppgaver kan det være minst like hensiktsmessig å organisere og styre som linjeoppgaver. Vurder om den oppgaven som skal utføres har en størrelse og kompleksitet som faktisk trenger det regimet for forutsigbarhet, styring og kontroll som et prosjekt innebærer.

Programstyring

Et program er en samling av prosjekter og aktiviteter med et felles overordnet mål som sammen vil medføre forandringer i en virksomhet eller en sektor, som gir gevinst for forretningen. Et program har ofte varighet på flere år, og programmets prosjekter kan gjennomføres i sekvens eller med hel eller delvis parallellitet.

Merk: Et program er ikke det samme som et stort prosjekt.

Porteføljestyring

En prosjektportefølje er samlingen av alle virksomhetens foreslåtte, besluttede og pågående prosjekter og programmer. Porteføljestyring er en betegnelse på metoder som benyttes av ledelsen i virksomhetene for utvelgelse og prioritering av virksomhetens prosjekter og programmer.

Merk: Virksomhetens kapasitet til å gjennomføre prosjekter og programmer må ses i sammenheng med virksomhetens øvrige oppgaver som drift, forvaltning og andre linjeoppgaver.

Publisert: 18. jan 2016, Sist endret: 30. aug 2017

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*