Nettverk for program- og porteføljestyring

Nettverket er et brukerdrevet samarbeid for erfaringsutveksling og gjensidig inspirasjon i arbeidet med å styrke sin virksomhets evne til god program- og porteføljestyring.

Fra starten valgte nettverket å rette innsatsen mot porteføljestyring. Etter å ha kommet godt i gang med porteføljestyringen har nettverket fra 2016 ambisjoner om også å ta fatt på programstyring som tema.

Virksomheter som deltar i nettverksarbeidet (61 stk.)

 • Akerhus fylkeskommune
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Asker kommune
 • Avinor Flysikring
 • Bane NOR
 • Barne- ungdoms og familiedirektoratet
 • Bergen kommune
 • Brønnøysundregistrene
 • Buskerud Fylkeskommune
 • Den norske kirke
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Direktoratet for e-helse
 • Direktoratet for nødkommuniksjon
 • Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Finansdepartementet
 • Folkehelseinstituttet
 • Forsvarsbygg
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse MIdt-Norge
 • Helse Sør-Øst
 • Helsedirektoratet
 • Husbanken
 • Høyskolen i Oslo og Akershus
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi)
 • Jernbanedirektoratet
 • Justisdepartementet
 • Kommunal-, og moderniseringsdepartementet (KMD)
 • KS' gevinstnettverk
 • Kystverket
 • Lånekassen
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Nasjaonal IKT HF (NIKT)
 • Norges forskningsråd
 • Norges statsbaner (NSB)
 • Oslo kommune, Byråd for eldre og sosiale tjenester
 • Oslo kommune, Byrådsavdelingen
 • Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten
 • Oslo kommune, Utdanningsetaten
 • Pasientreiser
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Politidirektoratet
 • Politiets IKT-tjenester
 • Riksantikvaren
 • Skattedirektoratet
 • Statens kartverk
 • Statens pensjonskasse
 • Statens vegvesen
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statnett
 • Statsbygg
 • Sykehusapotekene
 • Sykehuspartner
 • Telemark fylkeskommune
 • Tolldirektoratet
 • Tromsø kommune
 • Trondheim kommune
 • Universitetet i Agder
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utenriksdepartementet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemda
 • Vestfold fylkeskommune

Oversikt over P&P-nettverkets aktiviteter

 • Neste nettverksamling, hos Bane NOR, 25. oktober
  • Hva skjer på området?
  • Videre planer for PP-nettverket?
  • Presentasjon av Bane NORs ERTMS-program
 • Nettverkssamling 20. juni 2017, hos Difi
  • Endringsledelse
  • Gevinstrealisering
  • Arkitekturstyring
 • Nettverkssamling 6. april 2017, hos Direktoratet for e-helse
  • Pådriver for e-helseutviklingen
  • Program for felles infrastruktur
  • Nasjonalt program for velferdsteknologi
  • NAVs nye verktøy for erfaringslogg
 • Nettvekssamling 19. januar 2017, hos NAV
  • Utviklingsarbeidet i NAV
  • Modernisering av IKT i NAV
  • Program for arbeidsrettede tjenester
 • Nettverkssamling 2. desember, hos Oslo kommune
  • Presentasjon av program for elektroniske tjenester til innbyggere og næringsliv (PET)
  • Erfaring fra pilotprosjektet «Gevinstoppnåelse ved bruk av risikostyringsverktøy» for IKT-programmet i EHS sektor
 • Nokios 1. november, WS: Hvordan etablere god programstyring i din virksomhet?
  • Justisdepartementet og Folkehelseinstituttet
 • Nettverkssamling 27. september, hos Politidirektoratet
  • Erfaringer fra innføring og bruk av programstyring i Politidirektoratet og Bergen kommune
 • Nettverkssamling Programstyring - 17. juni 09.00-12.00 i Difis lokaler
  • Refleksjon og diskusjon: Sammenheng mellom teori og praksis?
  • Eierstyring i prosjekt og program i NAV
  • Erfaringer og refleksjoner fra en programeier i E-helse
  • Programstyring i Justisdepartementet
 • Fra Porteføljestyring til Programstyring - 2.mai i regjeringskvartalet
  • Virksomheters erfaringer fra nettverksarbeidet
  • Sammenehengene mellom prosjekt-, program- og porteføljestying
   • Diverse kosulentselskaper i leverandørmarkedet
   • IKT-Norge
  • Difis rolle og virkemidler
 • MoP Workshop – 14. desember 2015, hos Difi
  • Arbeid med norske MoP-begreper
  • Uformell nettverking med bevertning
 • Nettverkssamling – 23. november 2015, hos Statens vegvesen
  • Porteføljestyring i Statens vegvesen
  • Orientering om møtet i nettverk for etatsstyring og Skattedirektoratet
  • Orientering om gjennomført workshop på NOKIOS «Hvordan implementere en felles prosjekt og porteføljestyringsmodell i din virksomhet»
  • Ønske om fremover å dreie fokus fra porteføljestyring til gevinstrealisering og programstyring
 • MoP-møte - 30. oktober 2015, hos Difi
  • Organisering av arbeidet med norske MoP-begreper
  • Arbeidsgruppe opprettet
 • Nettverkssamling - 24. september 2015, hos DFØ
  • Porteføljestyring i DFØ
  • Porteføljestyring i Asker kommune
  • Arbeid med norske MoP-begreper iverksatt
 • Dialogmøte med MoP kursleverandører – 3. september, hos Difi
  • Presentasjon og dialog om behovet for opplæring innen porteføljestyring i offentlig sektor
 • Nettverkssamling – 12. juni 2015, hos Helsedirektoratet
  • Nasjonal porteføljestyring innen e-helse
  • Porteføljestyring i Nasjonal IKT HF (NIKT)
 • Nettverkssamling – 26. mars 2015, hos Husbanken
  • Programstyring i IMDI
  • Porteføljestyring i forsvaret
  • Felles ønske om opplæring i MoP
 • Nettverkssamling – 24. oktober 2014, hos NAV
  • Porteføljestyring i NAV
  • Porteføljestyring i Asker, Bergen, Oslo og Trondheim knyttet opp mot MoP-metodikken
 • Nettverkssamling – 3. september 2014, hos Skattedirektoratet
  • Husbanken og Skatteetaten presenterer sin erfaring med Porteføljestyring knyttet opp mot MoP-metodikken
 • Nettverkssamling – 11. juni 2014, hos DFØ
  • Presentasjon av teorien rundt Management of Portfolios (MoP)
  • Presentasjon av porteføljestyring i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Nettverkssamling - 3. april 2014, hos Difi
  • Nettverket for Program- og Porteføljestyring opprettet
  • Beslutning om i første omgang å konsentrere arbeidet mot Porteføljestyring
Publisert: 22. jan 2016, Sist endret: 25. sep 2017

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*