Programstyring

Difi har ikke utviklet noen modell for programstyring tilpasset til norsk offentlig sektor, men henviser til Axelos programstyringsmodell MSP®.

Les mer om Axelos MSP®

Våren 2014 ble det opprettet et «Nettverk for Program- og Porteføljestyring» i offentlig sektor. Dette er et nettverk for erfaringsutveksling og gjensidig støtte virksomhetene imellom. Det er forankret i Difi og styrt og drevet av virksomhetens selv med Difi som «heiagjeng» og støttespiller. Fra starten valgte nettverket å rette innsatsen mot porteføljestyring. Etter å ha kommet godt i gang med porteføljestyringen har nettverket fra 2016 også å ta fatt på programstyring som tema i sine nettverkssamlinger.

I brukerundersøkelsen for Prosjektveiviseren (2015) fremkommer det at 20% av virksomhetene har en programstyringsmodell, 8% iht MSP. Prosjektveiviseren er en modell for prosjektstyring og ikke er tiltenkt eller egnet for programstyring.

Merk: I prosjektstyringen er det fremskaffelsen og leveransene av ulike prosjektprodukter som styres, mens det i programstyringen er programmets ulike prosjekter som styres på et overordnet nivå. En annen viktig forskjell mellom et prosjekt og et program er at programmet (i motsetning til et prosjekt) også har ansvar for å følge opp gevinstrealiseringen. Prosjektveiviseren vektlegger betydningen av gevinster og gevinstrealisering (i større grad enn PRINCE2®), men med linjeorganisasjonen som ansvarlig eier.

Publisert: 18. jan 2016, Sist endret: 18. aug 2017

Deldette

Seminar om Programstyring 2. mai

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*