Prosjektstyring

Prosjektveiviseren er Difis anbefalte prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter.

Digitaliseringsrundskrivet sier (i kapittel 3.1): «I gjennomføringen av IKT-prosjekter med en anslått samlet investeringskostnad på mer enn 10 millioner kroner, skal virksomheten bruke en prosjektmodell basert på god praksis.» ….. «Difis Prosjektveiviseren er anbefalt prosjektmodell. Denne prosjektmodellen er basert på god praksis. Prosjektveiviseren kan tilpasses den enkelte virksomhets behov og det konkrete prosjektet. KMD anbefaler å bruke en prosjektmodell basert på god praksis også ved prosjekter under 10 millioner kroner.»

I gjennomføringen av IKT-prosjekter med en anslått samlet investeringskostnad på mer enn 10 millioner kroner, skal virksomheten bruke en prosjektmodell basert på god praksis. 

[...] Difis Prosjektveiviseren er anbefalt prosjektmodell. Denne prosjektmodellen er basert på god praksis. Prosjektveiviseren kan tilpasses den enkelte virksomhets behov og det konkrete prosjektet. KMD anbefaler å bruke en prosjektmodell basert på god praksis også ved prosjekter under 10 millioner kroner.

Selv for små prosjekter er hovedtrekkene i Prosjektveiviseren gyldige og nyttige, men gjennomføringen må tilpasses til prosjektets egenart, størrelse og kompleksitet. En aktivitet som i et stort prosjekt krever flere månedsverk kan for eksempel i et lite prosjekt kanskje enkelt "sjekkes ut" og dokumenteres i løpet av noen få timer.

Prosjektveiviseren.no
Felles prosjektmodell for offentlig sektor

God prosjektstyring handler om å tilfredsstille virksomhetsledelsens ønske om tilstrekkelig forutsigbarhet og kontroll. Samtidig skal prosjektets rammebetingelser og organisering stimulere til innovasjon og fleksibilitet i gjennomføringen. Prosjektets suksess og gevinster oppnås ved at de gode og brukerorienterte løsningene finnes underveis i prosjektet, i samspill med brukerne og med forankring hos oppdragsgiver. Riktig styringsstruktur og detaljnivå i prosjektets mål og planer blir helt avgjørende for å finne den optimale balansen mellom forutsigbarhet og innovasjon i prosjektgjennomføringen.

På Prosjektveiviseren finner du også informasjon om:

Publisert: 18. jan 2016, Sist endret: 18. aug 2017

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*