Avant - medarbeiderundersøkelse

Avant er et verktøy for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser i statlige virksomheter. Det kartlegger motivasjon, engasjement, oppfatninger om kvalitet og resultatoppnåelse. Et fast oppsett av spørsmål sikrer måling av statlig personalpolitikks hovedområder og satsinger. Verktøyet er gratis å bruke.

Avant logo
 
 

Hvordan komme i gang?

For å bruke Avant må den/de som skal administrere undersøkelsen for virksomheten gjennomføre et obligatorisk tretimers kurs.

Kurs i Avant holdes 4 ganger i året, se Difis kurskalender for datoer og påmelding.


Har du spørsmål om Avant?

Ta kontakt med Ole Martin Svendsen, tlf 95216468 eller e-post oms@difi.no

Avant gir arbeidsgiver mulighet til å spørre alle ansatte samtidig og på en helhetlig måte om deres syn på forhold som påvirker jobbengasjement og gjennomføringsevne.

Dette verktøyet gir grunnlag for å arbeide med utvikling av organisasjon, lederskap og medarbeiderskap i en virksomhet.

Avant er utviklet ut fra en statlig kontekst.

Hva måler Avant?

Avant er bygget opp med en stamme av spørsmål som sikrer måling av hovedområdene innen statens personalpolitikk, strategier og andre sentrale føringer. Undersøkelsen måler forhold innenfor følgende tema:

  • Engasjement
  • Gjennomføringsevne
  • Målorientert ledelse
  • Støttende ledelse
  • Samhandling
  • Kollegastøtte
  • Min utvikling
  • Rolleklarhet
  • Rammevilkår
  • Arbeidsbelastning

Spørreskjemaet omfatter 54 obligatoriske spørsmål og 24 valgfrie forhåndsdefinerte spørsmål. I tillegg kan virksomheten inkludere inntil 10 egendefinerte spørsmål. Dette gir fleksibilitet til å integrere egne fokusområder og utfordringer, i tillegg til at de faste spørsmålene gir resultater som er sammenlignbare med andre virksomheter og over tid.

Hvordan vises resultater fra Avant?

Rapportene i Avant synliggjør på en enkel måte hvordan grupper svarer på konkrete spørsmålsstillinger. Det gir dere godt grunnlag for dialog og prosesser rundt forbedrings- og bevaringspunkter i virksomheten. 

Vi gjør oppmerksom på at sidene om Avant for tiden er under revisjon, slik at noe tekst og hjelpemateriell kan bli endret. Sidene oppdateres fortløpende. 

Publisert: 19. des 2014, Sist endret: 16. aug 2018

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*