Gode prosesser med Avant

I hvilken grad en medarbeiderundersøkelse fører til konkrete forbedringer i organisasjonen avhenger av prosessene i for- og etterkant av selve undersøkelsen.

Avant logo
 
 

Avant er et handlingsorientert verktøy som gir virksomheten et kunnskapsgrunnlag for dialog om utvikling. Gode prosesser i tilknytning til medarbeiderundersøkelser understøtter statlige krav om involvering og medvirkning, men bidrar også til å vedlikeholde og utvikle trivsel, engasjement og opplevd gjennomføringsevne. 

Avant er et verktøy for virksomhetsutvikling

Resultatene fra en medarbeiderundersøkelse med Avant er enkle og konkrete, og gir en god oversikt over forbedrings- og bevaringspunkter i virksomheten. Hver enkelt enhet kan sammenlikne resultatene sine med både egen virksomhet og andre statlige virksomheter, og derfor fungerer også Avant som et verktøy for å vurdere virksomhetens attraktivitet (benchmarking). Med et godt oppfølgingsarbeid opplever medarbeidere at deres innspill og meninger tas på alvor, og det påvirker i seg selv både engasjement og gjennomføringsevne i positiv retning.

Avant som et dialogverktøy for leder

Resultatene fra en medarbeiderundersøkelse med Avant etablerer et felles utgangspunkt for dialog mellom leder og medarbeiderne om hva medarbeiderne, som har besvart undersøkelsen, anser som viktige funn og prioriteringer. Statlige medarbeidere forventer å bli involvert og vet selv best hva de har ment i sine besvarelser av undersøkelsen. Derfor ligger det ingen fasit i resultatene i seg selv, det er gjennom dialog i oppfølgingsarbeidet at det skapes en felles forståelse. Dette ansvaret er delt: Ledelsen må forstå hva som ligger bak resultatene, og medarbeiderne må ta ansvar for å foreslå og realisere nødvendige tiltak.

Prosessveileder

For å støtte statlige virksomheter i gjennomføringen av gode medarbeiderundersøkelser har Difi utviklet en prosessveileder. Prosessveilederen tar for seg alle fasene i en medarbeiderundersøkelse, fra beslutning om å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse fattes til faktisk gjennomføring av de utviklingstiltak som ledere og medarbeidere i virksomheten har blitt enige om. Prosessveilederen retter seg mot HR, ledelse, toppledelse og tillitsvalgte/verneombud. Rolle, oppgave og ansvar i de ulike fasene er spesifisert underveis. 

 

Publisert: 18. nov 2015, Sist endret: 21. aug 2018

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*