Avant er et verktøy for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser i statlige virksomheter. Denne prosessveilederen er utviklet for å støtte virksomhetene til å gjennomføre gode prosesser i forbindelse med medarbeiderundersøkelser.

Resultatene fra en medarbeiderundersøkelse utgjør et felles grunnlag for å arbeide med utvikling av organisasjon, lederskap og medarbeiderskap. Hensiktsmessig oppfølgingsarbeid med god dialog bidrar til helhetlig organisasjonsutvikling. 

 
 

Prosessveilederen retter seg mot HR-funksjonen, ledere og toppledelse. HR-funksjonen har ofte et overordnet ansvar for koordinering av medarbeiderundersøkelser, mens toppledelse og ledere har ansvar for formidle resultatene og lede oppfølgingsarbeidet i henholdsvis virksomheten og i sine enheter.

Veilederen er også nyttig for tillitsvalgte og verneombud. Involvering og godt samarbeid er nøkkelfaktorer for å lykkes, og de tillitsvalgte er sentrale medspillere i både forberedelser til og oppfølging av medarbeiderundersøkelser, i kraft av å representere de ansatte i virksomheten.

I prosessveilederen beskrives 6 faser:
beslutte - forberede - måle - formidle - forstå - utvikle

Veilederen er handlingsorientert, og gjør virksomheten i stand til å komme seg fra tall til faktisk handling. I hver fase er det beskrevet hva dere bør tenke på, hvordan dere kan arbeide og hvem som gjør og har ansvar for hva. Veilederen henvender seg i direkte form til virksomheten («dere») og avsender er Difi («vi»).

Publisert: 04. mar 2015, Sist endret: 11. mar 2016