CAF skårskalaer

Nedenfor finner du en oversikt over hvordan man skal bruke skårskalaen ved en CAF-evaluering.

Publisert: 19. jan 2015, Sist endret: 28. mar 2017

Fem- og hundrepoengskala for vurdering av virkemidler (kriterium 1 – 5):

PDCA-sirkelen De faktiske forhold kan beskrives slik: 5-poeng skala 100-poeng skala
  Tiltak er ikke planlagt eller gjennomført 0 0-10
Plan Tiltak er planlagt 1 11-30
Do Tiltak er planlagt og gjennomført 2 31-50
Check Tiltak er planlagt, gjennomført og vurdert (i forhold til egne mål) 3 51-70
Act Tiltak er planlagt, gjennomført, vurdert og justert/forbedret (vi har lært) 4 71-90
PDCA Alt vi gjør innenfor dette emnet planlegges, gjennomføres, vurderes og justeres systematisk, og vi lærer av andres praksis og arbeider hele tiden med løpende forbedring 5 91-100

Retningslinjer virkemiddelskår:

  • Velg det av tabellens seks trinn som best kjennetegner det aktuelle underkriteriet, fra at tiltaket ikke en gang er på planleggingsstadiet til en full PDCA. Denne måten å beregne skåren på er kumulativ: Underkriteriet må oppfylle første trinn før det kan skåre på neste osv.
  • Gi en poengsum ut fra hvilket trinn du har valgt og etter den poengskalaen din virksomhet har besluttet å bruke (fra 0 – 5 eller fra 0 – 100). Bruk kun hele tall.

Fem- og hundrepoengskala for vurdering av resultater (kriterium 6 – 9)

Beskrivelse av de faktiske forhold 5-poengskala

100-poengskala

Det er ikke målt noen resultater/vi har ingen dokumentasjon for våre resultater 0 0-10
Resultater er målt og viser at vi ikke har nådd våre mål/negativ trend 1 11-30
Resultater er målt og viser at vi har nådd noen av våre relevante mål/flat trend 2 31-50
Resultater er målt og viser at vi har nådd de fleste av våre mål/svak positiv trend 3 51-70
Resultater er målt og viser at vi har nådd alle våre mål/sterk positiv trend 4 71-90
Fremragende resultater er oppnådd/sammenligninger viser at de er bedre enn andres 5 91-100

Retningslinjer resultatskår:

  • Velg det av tabellens seks trinn som best kjennetegner det aktuelle underkriteriet, fra at det ikke er målt noen resultater til at fremragende resultater er oppnådd. For alle trinn kan du vurdere utviklingstrenden eller om virksomhetens mål er nådd, eller begge deler. Velg det som best passer for din virksomhet.
  • Gi en poengsum ut fra hvilket trinn du har valgt og etter den poengskalaen din virksomhet har besluttet å bruke (fra 0 -5 eller 0 – 100).

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut