Prosjektorganisasjonens modenhet

Ved å jobbe systematisk med å utvikle virksomhetens modenhet vil din virksomhet forbedre sin evne til god styring av sin portefølje, og gjennomføre sine prosjekter og programmer på en best mulig måte.

Et svært nyttig hjelpemiddel i dette modenhetsarbeidet er å gjennomføre modenhetsvurderinger. En modenhetsvurdering gir innsikt i prosjektorganisasjonens styrker og svakheter, og gir et godt grunnlag for å identifisere gode tiltak som vil få prosjektorganisasjonen til å lykkes enda bedre. Ved gjentatte gjennomføringer av modenhetsvurderinger (f.eks. årlig) vil prosjektorganisasjonens modenhet, sakte men sikkert, løftes trinn for trinn.

Vil din virksomhet være pilot?

Difi arbeider med veiledningsmatieriell til hjelp for virksomheter som ønsker å starte med modenhetsvurderinger, og har utviklet beta-versjoner av dette materiellet:

  • Presentasjon for virksomhetsledelsen
  • Veiledning om gjennomføring av modenhetsvurderinger
  • Selvevalueringsverktøy

Materiellet bygger på Axelos’ modell P3M3. Hvis dere er interessert i å teste ut dette i din virksomhet ber vi dere om å ta kontakt med oss. Bruk gjerne prosjektviviseren@difi.no.

5 modenhetsnivåer

Nivå 1: Prosessbevissthet

Virksomheten kan identifisere et initiativ eksempelvis et prosjekt, men har ingen strukturert tilnærming til det.

Nivå 2: Gjentagende prosesser

Det finnes områder i virksomheten der man har startet å benytte standard arbeidsmetoder (for eksempel prosjekter), men det er ingen konsistens på tvers av organisasjonen.

Nivå 3: Definerte prosesser

Det er et konsistent sett av standarder (for eksempel for prosjekter) i hele virksomheten, og det er klart eierskap knyttet til tilhørende prosesser. 

Nivå 4: Styrte prosesser

Virksomheten styrer og måler sin prosesseffektivitet gjenom ytelselsmålinger. Virksomheten fokuserer på å optimalisere sine prosesser som også tar hensyn til endrede behov og rammebetingelser. Det foreligger prognoser for kapasitet og kapabilitet, eksempelvis gjennom porteføljeanalyser.

Nivå 5: Optimerte prosesser

Virksomheten vektlegger kontinuerlig ende til ende optimalisering av sine prosesser basert på endrede behov og rammebetingelser. Organisasjonen lærer hele tiden av erfaringer, og det er en bærekraftig og verdibasert kultur for styring og utvikling i virksomheten. Alle virksomhetsprosesser forvaltes i tråd med virksomhetens utvikling.

Det er viktig å være klar over at det ikke nødvendigvis er formålstjenlig for virksomheten å komme opp på et høyest mulig nivå, men isteden begrense seg til det modenhetsnivået som er mest hensiktsmessig for å lykkes med de strategiske målene for din organisasjon.

Publisert: 06. nov 2017, Sist endret: 27. nov 2017

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Vi leser alt, men du blir anonymisert og vi kan derfor ikke svare deg. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*