Erfaringsseminar

I perioden 2014-2016 arrangerte Difi erfaringssamlingar om tidstjuvarbeidet. På denne sida finn du oversikt over innlegg og tema frå desse samlingane.

Film og presentasjonar:

Aktuelt

Erfaringsseminar 13. april 2016: Kontinuerlig forbedring og innovasjon

Målgruppen for dette erfaringsseminaret var mindre statlige virksomheter med under 100 ansatte. Formålet var å gi deltakerne ideer til forbedringsprosesser i sine virksomheter og å bidra til å synliggjøre hvilke spesielle og felles utfordringer som «små» statlige virksomheter kan ha for å bli enda mer effektive.

Tidstyvseminar: Mer deling – mindre rapportering. 18. november 2015

Mange virksomheter har meldt inn tidstyver som handler om unødig bruk av tid til dobbel- og trippelrapportering av de samme dataene. Mange ønsker å få tilgang på data og annen informasjon som andre har, og som de vil slippe å etterspørre. På tidstyvseminaret denne gangen presenterte vi utfordringer og mulige løsninger knyttet til informasjonsdeling og rapportering.

Erfaringsseminar om tidstyvfangst i forvaltningen 7. september 2015

Temaet for seminaret var om tilskuddsforvaltningen kan forenkles. Mange offentlige virksomheter har påpekt at det i forvaltningen av tilskuddsordningene er mange tidstyver og at behandlingen bør bli mer effektiv. For å belyse dette temaet inviterte vi ulike deler av forvaltningen for å dele erfaringer og diskutere hvordan man kan fjerne disse tidstyvene.

Erfaringsseminar om tidstyvfangst i forvaltningen 28. mai 2015

Tema for seminaret var hvordan departementene og virksomhetene kan organisere og gjennomføre arbeidet med å utvikle tiltak på de problemer som er meldt inn, og ansvars- og oppgavefordelingen mellom departement og virksomhet. I tillegg presenterte Innovasjon Norge hvordan de jobber med kunderetting og fjerning av tidstyver.

Erfaringsseminar om tidstyvfangst i forvaltningen 25. mars 2015

Hva innebærer fellesføringen for 2015 om tidstyver? På seminaret ble det også presentert hva som er nytt og forbedret i Difis digitale rapporteringsløsning, og hva enkelte virksomheter gjør og hvilke verktøy de bruker for å identifisere det brukerne opplever som tidstyver.

Erfaringsseminar om tidstyvarbeidet 1. september 2014

Kartlegging av arbeidsprosesser og saksflyt i virksomheten kan avdekke unødige arbeidsoperasjoner og ledd. Den 1. september arrangerte Difi et erfaringsseminar om dette temaet. På seminaret ble det presentert flere eksempler på hvordan noen virksomheter har arbeidet med å forbedre arbeidsprosessene og saksflyten. Her kan du se opptak fra seminaret og laste ned presentasjonene.

Presentasjoner fra idésamlingen om tidstyvfangst i forvaltningen

Den 10. juni arrangerte Difi et seminar for de som er involvert i «Tidstyvarbeidet» i statlige virksomheter. Det ble holdt innledninger om regjeringens forventninger til denne innsatsen, om hvordan arbeidet kan legges opp og eksempler på hvordan noen virksomheter har grepet dette an.

Kontakt