Lær av andre

Her finn du døme og tilnærmingar til tidstjuvarbeid frå ulike verksemder og personar. Har du gode døme eller refleksjonar, legg vi dei gjerne ut her.

Kontinuerlig forbedring fjerner tidstyver

Kva har UDI gjort for å fjerne tidstjuvar? Erfaringar med LEAN

Avdelingsdirektør Hanne Jendal og rådgjevar Cecilie Brodal i UDI om korleis dei har brukt LEAN for å få til meir effektive arbeidsprosessar.

Sjå korleis Molde kommune arbeidar med Lean.

Lean Forum Norge er eit åpent forum for å fremje verdiskaping gjennom innovasjon og virksomheitsutvikling.

Publisert: 07. mai 2015, Sist endret: 29. nov 2017

Deldette

Tilnærminger og erfaringer fra andre

Nå starter jakten på tidstyver i kommune-Norge

"Innbyggerne skal få raskere og bedre hjelp, og dyktige medarbeidere i kommunene skal bruke mindre tid på byråkrati og mer tid på innbyggerne. Vi inviterer derfor nå alle kommuneansatte til tidstyvjakt. Kommunene kan spare 1,2 milliarder kroner i året dersom driften effektiviseres med 0,5 prosent hvert år. Mer effektiv drift betyr mer til tjenester", sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Brukertorg i Asker kommune

Innbyggerne i Asker kommune synes det var krevende å orientere seg i helse- og omsorgstilbudene i kommunen. Med det nye Brukertorget blir dette lettere for kommunens innbyggere. Virksomhetsleder i Brukertorget Anne Cathrine Garder forklarer hva som ble gjort.

Fylkesmannen i Sør Trøndelag fortsetter med LEAN

I 2012 fikk Fylkesmannen i Sør Trøndelag tildelt kompetansemidler til en satsning på LEAN. Målsettingen var å implementere LEAN i det daglige arbeidet i Fylkesmannsembete. I prosjektperioden fikk to veiledere opplæring, samtidig som de fikk prøvde ut konseptet i egen organisasjon.

Engasjer medarbeidere i forbedringsarbeidet

Kompetansemidlene er fremforhandlet mellom partene i arbeidslivet, og gir en unik mulighet for statlige virksomheter til å utvikle et medarbeiderdrevet forbedrings- og innovasjonsarbeid.

Digitalisering gir enklere tilsyn

Flere offentlige virksomheter er i gang med å fjerne tidstyver ved å ta i bruk digitaliserte løsninger. Difi har snakket med Anja Sterten om digitaliseringsarbeidet i Arbeidstilsynet.

Datadeling sparer fylkesmennene for tid

Tiden er forbi da fylkesmennene rapporterte til Statens helsetilsyn på skjemaer av ulik kvalitet om forhold innen barnevernet, helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten.

Fjern tidstjuvar med ny app

Lei av å bruke tid på timelister? Tysdag 22. september lanserte Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) ein ny mobil-app, som heiter DFØ-app.

Vellukka tidstjuvprosjekt

Tidstjuvprosjektet har vore vellukka, konkluderer Rambøll og Red Tape Crossing med i sin rapport. Prosjektet har gitt auka legitimitet til arbeidet med kontinuerleg forenkling og forbetring i forvaltninga.