Lær av andres arbeid med tidstyver

Her finn du døme og tilnærmingar til tidstjuvarbeid frå ulike verksemder og personar. Har du gode døme eller refleksjonar, legg vi dei gjerne ut her.

Publisert: 07. mai 2015, Sist endra: 05. mar 2020

Kva har UDI gjort for å fjerne tidstjuvar? Erfaringar med LEAN

Avdelingsdirektør Hanne Jendal og rådgjevar Cecilie Brodal i UDI om korleis dei har brukt LEAN for å få til meir effektive arbeidsprosessar.

Kontinuerlig forbetring fjerner tidstyver.

Sjå korleis Molde kommune arbeidar med Lean.

Lean Forum Norge er eit åpent forum for å fremje verdiskaping gjennom innovasjon og virksomheitsutvikling.

Sharethis

Tilnærminger og erfaringer fra andre

Fjern tidstjuvar med ny app

Lei av å bruke tid på timelister? Tysdag 22. september lanserte Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) ein ny mobil-app, som heiter DFØ-app.