Verktøy og metoder for å fange tidstyver

Arbeidet med å fjerne tidstyver er et kontinuerlig arbeid. For å klargjøre prosessen har vi delt arbeidet i fem steg som vist i illustrasjonen nedenfor. På disse sidene finner du veiledninger i tidstyvdatabasen og eksempler på metoder til tidstyvarbeidet. Tidstyvdatabasen er ikke lenger åpen for registrering av nye tidstyver.

Illustrasjon av arbeidsprosessen i arbeidet med å identifisere og fjerne tidstyver

 1. Oppstart: Rammer og planer for tidstyvarbeidet
 2. Identifisere: Samle inn data og registrere tidstyver
 3. Bearbeide innsikt: Ledelsen vurderer og bearbeider tidstyvene. Tidstyver en selv ikke kan gjøre noe med, meldes videre
 4. Gjennomføre tiltak: Beskrive hva som gjøres for å fjerne tidstyver
 5. Evaluere effekter: Beskrive resultater av tidstyvarbeidet

Databasen er ikke lenger åpen registrering av nye tidstyver.

Om tidstyvdatabasen

Tidstyvdatabasen er bygget opp slik at det for hvert steg kan legges inn ytterligere informasjon om tidstyvene og de tiltak som skal fjerne og redusere tidstyvene. I vår prosessbeskrivelse anbefaler vi at det åpnes for kontinuerlig registrering av tidstyver, og at det i virksomhetens årshjul legges opp til faste tidspunkter for å hente ut, bearbeide og definere tiltak som skal fjerne/redusere tidstyvene.

Vi kan se databasen som et kommunikasjonsverktøy 

 • fra ansatte til ledelsen om arbeidsoppgaver/prosedyrer som er uhensiktmessige og tar lang tid
 • fra virksomhet til departement om tidstyver de opplever de selv ikke kan gjøre noe med 
 • fra departement til underliggende virksomheter om hva som skjer
 • til omverden om hvilke tidstyver som finnes, og hvordan det arbeides med å løse disse

Hvem kan bruke tidstyvdatabasen?

Det er ulike måter å bruke tidstyvdatabasen på og avhengig av hvilken rolle du har.

 • Det er kun departementer og statlige virksomheter som kan registrere tidstyver, beskrive hva de gjør for å fjerne dem og oppdatere status. De må logge seg inn for å gjøre dette.
 • Medier og innbyggere kan følge tidstyvarbeidet fra forsiden til tidstyvdatabasen eller laste ned datasett fra datahotellet.