Brukertesting

Brukertesting brukes for å sikre at nye løsninger fungerer, men kan også gi grunnlag for å forbedre eksisterende løsninger.

Publisert: 03. feb 2015, Sist endret: 15. aug 2019

Hvis en har kommet fram til at en digital tjeneste, et skjema, standardbrev, nettsidene eller virksomhetens nye app mv. ikke fungerer godt nok og dessuten generer ekstra henvendelser, kan brukertesting være med på å avdekke hva som bør forbedres.

Enkelte brukertester kan virksomheten enkelt gjennomføre selv, mens det vel er mer vanlig at mer omfattende brukertester av f.eks. digitale tjenester settes ut til profesjonelle firmaer. Da gjennomføres alt fra enkle brukstester på et sted der brukerne vanligvis befinner seg når de utfører tjenesten, eller ved at ulike typer brukere inviteres til testlaboratorium der de f.eks. studerer bruksmønster, intervjuer etc.

I likhet med alle andre datainnsamlingsmetoder er det også her viktig å dokumentere hvordan testen gjennomføres, lage oppsummeringer og analysere testresultatene.

Aktuelle lenker:

  • Skatteetatens innovasjonsblogg har lagt ut flere blogginnlegg der de omtaler ulike former for brukertesting eller ber om innspill fra brukere som et ledd i brukertesting.
  • Norsk regnesentral har et eget forskningsområde innenfor e-Inkludering og universell utforming av IKT, og erfaringer med ulike former for brukertesting, kartlegginger mv.
  • En rekke andre konsulentvirksomheter tilbyr ulike former for brukertesting med f.eks. testlab, benytter metoder som «eyetracking», utarbeider «test-scenarier», webanalyser, feltstudier, medlytt på servicetelefoner mv.

Deldette