CAF - Common Assessment Framework

Dette er et analyseverktøy og et opplegg for en egenevaluering hvor både virksomhetens innsatsfaktorer (virkemidler) og resultater (flere typer) blir vurdert. En CAF-gjennomgang gir en «diagnose» av tilstanden i virksomheten.

Publisert: 04. feb 2015, Sist endret: 15. aug 2019

CAF står for Common Assessment Framework og er et egenevalueringsverktøy for offentlig sektor utviklet av European Institute of Public Administration (EIPA). Verktøyet bygger på modellen til EFQM (European Foundation for Quality Management).

CAF er et «nedenfra og opp» verktøy, hvor medarbeidere involveres. Virksomheten vurderes fra ulike vinkler, og både virksomhetens innsatsfaktorer (virkemidler) og resultater (flere typer) blir vurdert.

De overordnede mål med CAF er:

  • å legge til rette for en egenevaluering i offentlige virksomheter som stiller en helhetlig «diagnose» og identifiserer nødvendige forbedringstiltak
  • å gi offentlige virksomheter en innføring i kulturen for fremragende praksis og helhetlig kvalitetsledelse
  • å føre virksomheten trinnvis frem til en fullstendig kvalitetssyklus med planlegging, gjennomføring, evaluering og forbedring (Plan, Do, Check, Act – PDCA)
  • å sette de ulike utviklingsverktøyene virksomheten bruker inn i en større helhet som bygger bro i mellom dem 
  • å legge til rette for målestokkslæring (benchlearning) innad i større virksomheter med flere enheter av samme slag (f.eks. regionale ledd) eller mellom ulike virksomheter i offentlig sektor.

Veiledningshefte og annet relevant informasjon finner du på difi.no.

Deldette