Designdrevet innovasjon

Designdrevet innovasjon er en prosess som setter brukeren i sentrum når nye produkter eller tjenester skal utvikles. For å etablere brukerfokuset benyttes designkompetansen helt fra prosjektstart.

Publisert: 03. feb 2015, Sist endret: 15. aug 2019

Norsk Designråd finansierer pilotprosjekter hos etablerte bedrifter og offentlige foretak gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

Designdrevet innovasjon har mye til felles med brukerdrevet innovasjon. Designdrevet innovasjon har imidlertid en tilleggsverdi ved at designkompetanse spiller en sentral rolle i prosessen. Designerens evne til å se nye muligheter basert på brukerinnsikten mangler ofte i en innovasjonsprosess som kun er brukerdrevet.

Dette er metoden:

Fase 1: Definering av fokus
Fase 2: Studere brukerne
Fase 3: Oversette funnene
Fase 4: Sortere og verifisere
Fase 5: Velge konsept

Du kan lese mer om metoden på Norsk Designråds nettsider

Eksempel:

Ventetiden ved utredning av brystkreft er redusert med 90 prosent ved Oslo universitetssykehus gjennom et innovasjonsprosjekt ledet av designere og som fikk fagmiljøene til å trekke i samme retning. Tidligere kunne det ta opptil 12 uker fra pasienten fikk påvist kul i brystet hos fastlegen, til mistanken om kreft ble bekreftet eller avkreftet ved OUS. For mange kvinner ble denne ventetiden en stor ekstrabelastning i tillegg til sykdommen. Nå er ventetiden kuttet med 90 prosent og ned mot 48 timer. Æren tilskrives et grensesprengende, og i sykehussammenheng unikt, innovasjonsprosjekt.

I 2012 fikk OUS 800 000 kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) for å gå i gang med pilotprosjektet «Hvis pasienten fikk bestemme – utredning og behandling ved mistanke om brystkreft». Pengene støttet idéfasen og sørget for at designmetodikk gikk som en rød tråd gjennom hele prosjektet. Etter en anbudsrunde fikk designbyrået Designit jobben med å gjennomføre prosjektet.

Du kan lese mer om pilotprosjektet på Norsk Designråds nettsider 

Deldette