Evaluere effekter (beskrive resultat)

Den siste fasen handler om å evaluere effektene av tidstyver som er fjernet eller redusert. Disse skal beskrives og dokumenteres i årsrapporten.

Illustrasjon av evaluere effekter-fasen

I tildelingsbrevenes fellesføring for 2015, står det at «I årsrapporten for 2015 skal alle statlige virksomheter beskrive hvordan arbeidet med å fjerne tidstyver følges opp, etter følgende mal:

 • hvilke tidstyver virksomheten selv har prioritert å fjerne
 • tiltak for å fjerne utvalgte tidstyver (planlagte, under arbeid og gjennomførte).
 • resultater av arbeidet. Effektene for brukerne er spesielt interessante.»

Informasjon fra tidstyvdatabasen kan brukes som grunnlag for å beskrive  dette i årsrapporten for 2015. For å hente inn data til årsrapporten, kan f.eks. rapporter fra tidstyvdatabasen brukes som underlag for beskrivelsene.

Sjekkliste/tips

Metoder for beskrive/måle effekter av forbedringstiltak

Resultatene av tidstyvarbeidet kan måles og beskrives på ulike måter. Noen ganger kan resultatene beskrives enkelt og greit, andre ganger kreves omfattende målinger som bør planlegges tidlig med indikatorer, måleopplegg etc. Her er eksempler på ulike metoder for å beskrive, måle eller evaluere effekter av tiltak og arbeidsprosesser.

På Direktoratet for økonomistyring (DFØ) sine nettsider finner du beskrivelser av følgende metoder:

 • Gevinstrealisering
 • Internkontroll
 • Samfunnsøkonomisk analyse
 • Resultatmåling og rapportering
 • Evaluering

Veiledning tidstyvdatabase (steg 5)

Bruke tidstyvdatabasen som grunnlag for årsrapport

 • Logg inn i tidstyvdatabasen fra den blå "Logg inn"-knappen i høyremenyen.
 • Velg rapporten «Virksomhetens tiltak» i høyremenyen.
 • Denne rapporten skal gi en oversikt over hvordan tidstyvene er fulgt opp og status for arbeidet og nærmere beskrivelser av dette.
 • Du kan også laste den ned som Excel-rapport. Klikk på den oransje XLS-knappen som du finner over tabellen og last ned rapporten.
 • Rapporten kan f.eks. følge med som vedlegg til årsrapporten, eller du kan kopiere fra Excel-rapporten (Ctrl C) og lime det inn i årsrapporten (Ctrl V).
 • I selve årsrapporten beskriver dere i tekst hvordan dere har fulgt opp tidstyvarbeidet.

Ikke alle virksomheter har benyttet tidstyvdatabasen i sitt eget interne tidstyvarbeid. Dette beskrives særskilt.