Funksjonsanalyse

Funksjonsanalyse er en systematisk gjennomgang av en virksomhets (eller sektors) oppgaver. Hensikten med en slik gjennomgang er å sikre at virksomheten ivaretar alle nødvendige oppgaver på den mest hensiktsmessige og effektive måten.

Publisert: 04. feb 2015, Sist endret: 15. aug 2019

Funksjonsanalysen skal også klargjøre om virksomheten utfører oppgaver den ikke bør utføre.

Funksjonsanalysen starter med å definere og klargjøre virksomhetens mål og roller. Deretter defineres hvilke oppgavetyper virksomheten må utføre for å nå målene og ivareta rollene på en god måte. Så kartlegges alle eksisterende oppgaver (på et passe aggregert nivå), og det foretas en vurdering og kategorisering av oppgavene. Dette krever involvering fra store deler av virksomheten, enten gjennom deltagelse i arbeidsgrupper eller i samtaler med eksterne rådgivere/konsulenter.

Det er viktig å få avdekket om de oppgavene som virksomheten utfører i dag faktisk er kjerneoppgaver. Når dette er avklart vil viktige spørsmål være:

  • Er oppgaven riktig organisert?
  • Utføres oppgaven effektivt?

Dersom oppgaven ikke er en kjerneoppgave, vil viktige spørsmål være:

  • Er oppgaven nødvendig å utføre?
  • Kan oppgaven delegeres til ytre etat/underliggende virksomhet?
  • Kan oppgaven utføres av andre, f.eks. kjøp av private tjenester?

Deldette