Gruppeintervjuer med aktuelle brukergrupper

Ved bruk av fokusgrupper/gruppeintervjuer samler man en gruppe med representanter for brukerne og lar samtalen om det tema man ønsker belyst, flyte mellom gruppedeltagerne. Metoden kan egne seg for å få frem synspunkter fra målgrupper som vanligvis ikke er så lett å få i tale.

Publisert: 02. feb 2015, Sist endret: 15. aug 2019

Sammensetningen av grupper kan være gjennomtenkt og styrt eller invitasjonen kan være basert på åpen invitasjon til å delta. Det kan arrangeres ett eller flere møter.

Datainnsamling via fokusgrupper er en lite ressurskrevende måte å holde nær kontakt med brukerne på. Deltakerne må ta hensyn til hverandre og vise toleranse og forståelse for andres behov, ikke bare egne. Fokusgruppedeltagelse kan oppleves som mindre krevende enn dybdeintervju for den enkelte deltaker, men man får mindre informasjon fra hver enkelt.

Aktuelle lenker:
Statskonsult-notat 2002:09 Brukerretting og mekanismer for brukermedvirkning (PDF)

Deldette