Hjemmeside eller "hot line"

Dette er en form for brukermedvirkning der innspill kommer nedenfra. Innspill kan spilles inn til en hjemmeside eller ”hot line”.

Publisert: 02. feb 2015, Sist endret: 15. aug 2019

Fordeler med metoden er at den kan skape engasjement gjennom å bli hørt, og at det er relativt enkelt å identifisere forslag som enkelt lar seg realisere. Ulempen er usikkerhet knyttet til omfanget av ”tidstyvene” og hvorvidt det er formålstjenlig å iverksette tiltak. Videre er det arbeidsintensivt å kvalitetssikre innspillene som kommer inn.

Deldette