Språkforbedringstiltak

Uklart språk i skriftlig informasjon fra det offentlige kan generere mye unødvendig tid på å oppklare misforståelser.

Publisert: 04. feb 2015, Sist endret: 15. aug 2019

Prosjektet Klart språk i staten som Difi og Språkrådet har ansvar for, har etablert ulike rådgivningstilbud og samlet forskjellige nyttige verktøy, tips og råd til klarspråkarbeid på nettsiden www.klarsprak.no.

Her finnes bl.a. guide for gjennomføring av klarspråksprosjekt, metodehefte for evaluering av klarspråksprosjekt, skriveråd, tilskuddsordning for midler til klarspråksprosjekt, beskrivelser av andres erfaringer med klarspråkprosjekter mv.

Aktuelle lenker:

Deldette