17-08 Skate - Handlingsplan for fellesløsninger i offentlig sektor (pdf)