17-08 Skate - Strategi for fellesløsninger i offentlig sektor (pdf)