Høringer

Her høres revisjoner av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning og nye delversjoner av Referansekatalogen.

Høringer 1. kvartal 2017 - Standardisering

I denne perioden er det gjennomført tre høringer på forslag til nye eller reviderte forvaltningsstandarder: Bruk av tegn og tegnsett i offentlig sektor (ISO/IEC10646 - UTF8 mv), Grunnleggende datakommunikasjon – sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder (HTTPS) og Skjema på offentlige nettsider (Elmer)

Høring ny delversjon av Referansekatalogen 2016

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) foreslår justerte og nye anbefalinger til IT-standarder i offentlig sektor. Forslaget innebærer at hele forvaltningen, også kommunal sektor, vil bli anbefalt å bruke IT-standardene. Kravene vil gjøres anbefalte gjennom ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i forvaltningen.