Høring - Anbefalt standard for transportsikring av epost

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomfører nå en høring av anbefalt standard for transportsikring av epost. Høringsfristen er 25.11.2018

Publisert: 05. nov 2018, Sist endret: 18. sep 2019

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Referansekatalogen for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor.

For denne høringen er det utarbeidet et saksfremlegg med alternativer for anbefaling av standarder for transportsikring av epost.  Saksfremlegget beskriver kort forslag til endring og formålet/bakgrunn for dette.

Det er kun anbefalingen/forslaget i denne høringen vi ber om tilbakemelding på i denne høringen. Ønsker om andre justeringer i eksisterende krav eller innspill om nye bruksområder med behov for standardisering kan gis kontinuerlig på e-post til standard@difi.no

Deldette